Příspěvky

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Málo se ví, že ze života našich předků nám jako nechtěné dědictví zůstávají různá traumata, kterými oni ve svém životě procházeli.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Působení kosmických energií na náš čakrový systém a jejich využití pro své zdraví

Část 3

 V tomto zamyšlení se zaměřím na trávicí systém. Co všechno sem patří, jaké energie jsou významné, co nám sdělují?

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Působení kosmických energií na náš čakrový systém a jejich využití pro své zdraví

Část 2

Dnešní doba je velmi benevolentní v oblasti sexuality, stírá rozdíly mezi mužským a ženským pohlavím. Dnešní sexualita je uvolněná, nepodléhá žádným příkazům ani zákazům. Tato volnost je zákonitým vyrovnáním nezdravého omezování této posvátné síly v minulých staletích, organizovaného především církví, která tuto sílu využívala k manipulaci ve svůj prospěch. Zlom přináší až konec 19. století, zejména práce Sigmunda Freuda, jeho psychoanalýza a také samozřejmě práce dalších lékařů a filosofů. Do popředí se dostává zájem o lidské nevědomí, škodlivost potlačování přirozených pudů, což ve výsledku vede k onemocnění.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Působení kosmických energií na náš čakrový systém a jejich využití pro své zdraví

Část 1

Dnešní doba nás velmi zkouší na všech energetických úrovních. Společenských, pracovních, rodinných a samozřejmě také zdravotních. Únava, apatie, stále více nových informací, nepřehledných, manipulujících. Nutí nás neustále se zamýšlet nad správností našich rozhodnutí, jejich smysluplností, užitečností.