Kozoroh spojuje iniciativnost základního znamení s praktičností zemského živlu a střízlivostí Saturnovou. Dává tedy povahu vznešenou, zaměřenou na vůdcovství.

Klíčové termíny: užívám - zakazuji

Kladné vlastnosti: odpovědnost, hospodárnost, oddanost, smysl pro povinnost, konkrétnost a střízlivost, důvěryhodnost, vytrvalost, organizační schopnosti, plánovitost.

Záporné vlastnosti: zákazy a zábrany, touha po moci, diktatura, nadměrná ctižádostivost, formalita, konzervatismus, reakčnost, neúprosnost, nesmiřitelnost, sadismus a melancholie.

Zimním slunovratem označuje toto znamení moment roku, kdy jsou dny nejkratší a noci nejdelší. Je to vrcholný bod temnoty, chladu, obnažení, s kardinálním zúžením životního pole. Proti svatojánským tancům Raka doplňujícího a protikladného znamení stojí vážná vroucnost vánoc. Příroda je pohřbena v puklinách a trhlinách ztuhlé, vymrzlé země. Svět je temný, vychrtlý, zkamenělý. Zdá se, že život definitivně zakotvil ve stáří věcí. Taková je trpká a melancholická velikost Kozoroha. Tato kardinální země je chmurná říše vyčerpaných, zmrzačených forem: instinkty se stahují do sebe a vyhasínají v zmrazených podnětech, krajní tvrdosti a přísné koncentraci kouzla zbavené skutečnosti. Ale pod tímto zdánlivým zesklením odpočívá bájný poklad zrna, které se již začíná houževnatě drát ke světu. Vzdálený osud, nevděčná dřina, pracné dobývání, neotřesitelná vytrvalost, to je základní smysl procesu. Pod krunýřem zimy v prostoru miniaturního a neduživého bodu představuje tato nepatrná, ale neporazitelná částečka života podivuhodný potenciál energie. Je to nultý stupeň bytí, který v sobě tají všechny přísliby příštího cyklu. Proto je Kozoroh sdružován s X. domem (střed nebe), který řídí kariéru, společenský i profesní úspěch, naplnění ambic a snah. Polarita Kozoroh - Rak odpovídá základní ose Střed nebe (Já ve světě) - Hlubina nebe (Já v soukromí).

Jestliže naléhavost nátlaku a koncentrace dohánějí jedince k tomu, aby ze skutečnosti maximálně těžil, pak jeho tvůrčí vzlet se zatvrzuje a zachmuřuje v lakomství a mrzoutství. Ale jestliže naopak tytéž touhy ho vedou k potlačení zbytečného, k vyklestění nadbytečného, pak uskutečňují pradávnou proměnu uhlíku v diamant.

Epocha Kozoroha znamená opuštění úzce subjektivních hodnot a překročení osobních mezí k vyšším nárokům, vyúsťujícím v odříkání a sebezapření. Proto je přirozené, že tomuto znamení vládne Saturn, planeta obětí a zkoušek, nutných ke skutečnému poznání a k niternému naplnění.

Kozoroh se projevuje především dlouhodobou psychologií; klid, chladnokrevnost, vytrvalost. Je to nejtrpělivější a nejneústupnější ze všech obyvatel zvěrokruhu. Jeho plány jsou vyzrálé, uvážené, promyšlené, prověřené, uskutečňuje je neochvějně až do konce. Tento neoblomný temperament je hluchý k bezprostředním podnětům, svody okamžiku ho nemohou vyrušit ani svést z vytčené cesty. Je zásadně konzervativní, ztělesňuje stabilitu, spolehlivost, stálost až zatvrzelost. Jeho koncepce a zásady jsou obvykle přísné. Vnější a nadbytečné jevy vnímá s krajním odstupem, s ledovou jasnozřivostí. Je málo přizpůsobivý, obklopuje se nezrušitelnými schématy a strukturami. Je strohý, přesný, plachý a jeho ctnosti, přísnost a bezúhonnost, mu nezískávají spontánní sympatii. Taková přísnost ho někdy uzavírá do povýšenecké a mrzoutské izolace. Chladná, uvážlivá vůle mu zajišťuje pozoruhodnou kontrolu ve zdolávání překážek. Za tímto stoickým a příkrým chováním se může skrývat ostrá a bolestná citlivost člověka, který nedovede vyjadřovat emoce a city.

Kozoroh na sebe neochvějně bere tu nejtěžší odpovědnost, proto se lépe cítí o samotě a v rozjímání, než aby vynikal uprostřed davu. Ostatně se často bojí, že bude nudný nebo že ho špatně přijmou.

Vlivem rozhodnosti a houževnatosti má znamení často obrovskou potřebu moci a je nesmírně pyšné. Ve skutečnosti proto, že se nikdy nemůže opravdu přiřadit ke světu, musí za každou cenu tento svět opanovat a ovládnout.