Literatura

VIA LUCIS I - První kniha s podtitulem "Pojďme se uzdravovat"

VIA LUCIS II - Druhá kniha s podtitulem "Duchovní vzestup lidskou páteří"