Beran spojuje aktivitu kardinálního znamení s nadšením ohně a silou nebo odvahou planety Mars. Je to znamení počátků, nekonečné tvořivosti a ryzí energie.

Klíčové termíny: jsem - nejdřív Já.

Kladné vlastnosti: nezávislost, dynamičnost, odvaha, rozhodnost, aktivita, upřímnost, iniciativa, inspirace, nadšení.

Záporné vlastnosti: arogance, prchlivost, netrpělivost, sobectví impulsivnost, drsnost.

Beran je pudový, překypuje bujností a energií. Je odvážný a spontánní, jeho potřeba nezávislosti ho často vede k nedisciplinovanému chování. Stačí mu něco zakázat a hned má chuť to rozrazit nebo převrátit, ani ne tak proto, aby si to přisvojil, ale aby rozmetal překážku. Nikdy se nevykrucuje: nějaké nuance nebo diplomacie nejsou jeho silnou stránkou. Spíš si rozbije hlavu o betonovou zeď, než aby hledal únikovou cestu.

Veškerá jeho psychologie je soustředěná na okamžitost a krátkodobost v sérii krátkých a prudkých impulzů. Jeho život je sled palčivých momentů, jakýsi běh o závod s vteřinami, vyčerpávající únik vpřed.

Jeho nezkrotná konstituce mu umožňuje snadno obnovit síly, ale kvůli svým vzplanutím a intenzívním emocionálním vznětům se může i nervově zhroutit a potom se utápí v morbidní depresi.

Tento mladický nadšenec je málokdy jasnozřivý a objektivní. Hněv a velkorysost se snoubí v jeho exaltovaném, vřelém a naivním srdci. Tato směsice smělosti, vroucnosti a čisté nevinnosti hledá obvykle bezprostřední cíle, spjaté spíš s pocitem než s nějakým plánem. Mohl by mít heslo: „Všechno hned a všechno za všechno.“ Je to vášnivý hazardér, miluje všechny formy rizika a dobrodružství. Beran - veselý a bezstarostný bonviván, špatně se cítící v protokolárních prostředích, smetá všechny konformismy. Jeho potřeba činu za každou cenu ho udržuje v neustálém varu: jako by jeho duše byla rozžhavená do běla. Především je to válečník, schopný kompletně mobilizovat své síly, když jde o boj. Je stále v předním voji, na nejexponovanějším místě, opíjí se rychlostí a krutostí útoku, přičemž jasně dává přednost improvizovaným bojůvkám. Je mnohem víc násilník a rváč než stratég.

Beran často bere svou velkorysost jako porozumění, ačkoliv má zásadně sklon k vnucování svých zálib a názorů a moc netoleruje meditativnější a subtilnější charaktery. Nedostatek odstupu způsobuje, že se cítí, jako by se ho osobně týkali všichni a všechny události se k němu vztahovaly. Je vášnivě intuitivní, zmítaný bleskovými emocemi, nepřítel zavedených rutin, takže v lepším případě může hrát stimulující, novátorskou, velkodušnou roli. V záporném případě se Beran jeví jako nestálý, prchlivý, vrtošivý jedinec bez tolerance a soudnosti.