Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Působení kosmických energií na náš čakrový systém a jejich využití pro své zdraví

Část 1

Dnešní doba nás velmi zkouší na všech energetických úrovních. Společenských, pracovních, rodinných a samozřejmě také zdravotních. Únava, apatie, stále více nových informací, nepřehledných, manipulujících. Nutí nás neustále se zamýšlet nad správností našich rozhodnutí, jejich smysluplností, užitečností.

Do popředí se dostávají jako hlavní otázky naše morálka, pevnost v rozhodnutích, pravdomluvnost, spolehlivost. Je rovněž zkoušena naše víra ve své kořeny. Jsou-li pevné, zdravé, udržíme-li se sami v sobě, ve svých názorech, či staneme se pouhou vlající korouhvičkou, která bude sloužit nepravému.

Takové jsou otázky dnešní hektické doby. Zkusme se nyní skrze ně podívat na své zdraví. Zkusme se podívat jiným pohledem, pohledem proudění životadárné energie v našem těle. Jak si můžeme sami sobě pomoci, jak si odstranit zbytečné zástavy, které nás vedou do únavy, apatie, do nemoci. Pojďme hledat zdraví.

 

V otevřeném lidském těle proudí vesmírné a zemské energie. Do cesty se jim staví námi vytvořené překážky.

Jak můžeme tuto informaci srozumitelně přijmout?

Nejschůdnější cestou je meditace, zdravý pohyb v přírodě, láska k dětem, partnerská zamilovanost, věrné přátelství, pomoc bližnímu. Je to způsob, který otevírá a čistí naše energetická centra, také zvané čakry. Jsme-li dostatečně otevření a naším tělem proudí vesmírná energie, poznáme podle toho, že v hlubokém zklidnění cítíme na vrcholku své hlavy – fontanele – lehké mravenčení. Takto naše tělo přijímá světelnou vesmírnou energii, která nás samovolně léčí. Mnoho je známo o léčbě světlem jako nejúčinnější, nejrychlejší a bezpečné léčbě. Světlem léčil Ježíš Kristus a ostatní osvícenci. Dnešní vysoké energie dovolují každému, aby se těmto energiím otevřel.

Každý máme asi půl metru nad hlavou své světelné, duchovní centrum, které nás řídí. V dnešní době máme každý schopnost se se svým duchovním centrem propojit a požádat o léčení.

Zemské energie pak přijímáme skrze chodidla. Uzemňují nás, dělají racionálními, praktickými, citlivými k jiným. Rozpoznáváme pravdu od lži, umíme si organizovat čas, nepodléháme manipulaci.

Máme-li přijímat plně zemské energie, potřebujeme zdravé a plně funkční fyzické tělo. Není lehké dnes být zdravý. K udržení zdraví potřebujeme chtění, vůli a systém.

Chtění je touha, představa či vize, že jsme plně zdraví, naše orgány jsou funkční a omlazují se. Dnešní počítačová doba nám zcela objasní, jak se můžeme sami naprogramovat.

Vůle a systém jsou pak vykonavatelé. Je to denní mravenčí práce, je to neustálé sledování vnitřní rovnováhy. Jak správně sedět, ležet, našlapovat, držet kotníky, kolena, kyčle, ramena a hlavu v jedné přímce, mít srovnané obratle, rovná záda, uvolněná ramena, vzpřímenou hlavu. Takto srovnané tělo je primární a zaručí nám postupné uzdravování všech tělesných orgánů. Ve zdravém těle, zdravý duch, praví moudrost našich předků.

 

Nadledvinky – přežití. Stres vyloučí adrenalin, který se v krvi promění na soli. Lze odstranit spánkem a odpočinkem.

Co je stres, víme všichni. Zažíváme ho denně. Většinou nás stresují věci nepodstatné. V zaměstnání jsou záměrně vytvářené zcela zbytečné situace, kdy musíme konat ve zrychleném čase mnohdy nesmyslné příkazy. Stresuje nás potřeba zalíbit se šéfům, dokázat si schopnost a užitečnost sebe sama – ego, strach ze znelíbení se a následným nuceným odchodem ze zaměstnání. Doma pak neuspořádaná domácnost, nutnost ve zrychleném čase zajistit jídlo, prádlo, děti. Je toho mnoho a nezbývá čas pro zklidnění. Jsme unavení, jsme ve stresu.

 

Zvířecí pud, který je také v nás ví, že jsme-li v ohrožení, nadledvinky vyloučí adrenalin. Adrenalin se spotřebovává vysokou fyzickou námahou – útěk, tahání břemen, boj, překonávání nebezpečných překážek. Není-li adrenalin takto spotřebován, ukládá se do krve, kde tvoří soli. Zasolená krev způsobuje únavu, apatii, ztrátu energie. Soli z krve lehce vyloučíme odpočinkem, spánkem. Vydatný a zdravý spánek nás pročistí a zbaví nepříjemností. (Rudolf Steiner).

 

 

Dlouhodobé záporné emoce vytvoří krevní klih, který v krvi bobtná. Pročištění krevního klihu je dlouhodobá a volní záležitost. Nutný je zdravý životní styl.

Dlouhodobé záporné emoce známe všichni. Přináší je období, která nás vyčerpávají, ale my z nich nemůžeme odejít. Jsou to například situace, kdy musíme pečovat o dlouhodobě nemocné. Jsou to bolestné situace úmrtí blízkého člověka. Odchod partnera z rodiny, na což jsme nebyli připraveni. Ztráta zaměstnání, úraz a změna životního stylu a jiné podobné stavy.

 

Tato dlouhodobá zátěž nezdravě zahušťuje krev a v krvi se tvoří krevní klih. Zpomaluje krevní oběh, zanáší oběhový systém nečistotou a přináší nemoci. Pročistit se a uzdravit není jednoduché. Potíže jsou dlouhodobé a vyžadují dlouhodobé nastavení zdravého životního stylu.

 

Každý si tvoří svůj zdravotní styl. Každý ví, čím se obohatí v radosti, kráse, šťastném životě. Patří sem také konzumace zdravých potravin, návrat mezi přátele, návrat k radosti ze života. Patří sem jednoduchá, zklidňující cvičení, léčba koncentrací.

 

Velmi důležitá je také vnitřní svoboda. Nesmíme podlehnout svodům a vrátit se k depresím, které tak rády přicházejí. Důležité je nenechat se vykolejit jinými ze své vnitřní cesty, odstranit všechny rušivé vlivy. Je to o umění dokončit práci.

 

Získáme tím příliv milosti a boží lásky.