Váhy spojují aktivitu kardinálního znamení se sdílností vzdušného živlu a šarmem Venuše. Dává půvabnou, otevřenou, společenskou povahu.

Klíčové termíny: spolupracuji - odkládám

Kladné vlastnosti: vybranost, diplomacie, nestrannost, půvab, přizpůsobivost, hledání kompromisu, respektování partnerů, umělecké sklony.

Záporné vlastnosti: apatie, nestálost, nerozhodnost, pohodlnost, nedbalost, oportunismus, přelétavost.

Je to první znamení podzimu a noční fáze zvěrokruhu. V tomto soumračném světě ubývá životních sil, primární pudy upadají a vyčerpávají se. V protikladu s až nepřístojnou bujností Berana, s jeho mladickou a divokou impulzívností, jsou Váhy jako polotóny, polovičatosti, váhání a kompromisy.

Kardinální vzduch znamení je vzduch rovnováhy a přesného středu, značně vzdálený prudkým závanům Vodnáře i posměvačným větříkům Blíženců. Je to zmalátnělý vzduch na sklonku odpoledne, vadnoucí bledé nebe zmírajícího dne. Náboženstvím Vah je neutrální stanovisko. Jako nezbytnou podmínku pro své blaho potřebují harmonii s ostatními, proto jsou také úzce propojeny se VII. domem (Descendentem), který znamená oblast vztahů k druhým. Cítit se přijatý a schválený ostatními, být zajedno se svým prostředím - to je základní cíl Vah. Venuše jako planetární vládce ukazuje význam citovosti, neustálé hledání spojení, sesterské duše a rovnováhy. Tato Venuše je mnohem intelektuálnější, estetičtější a rafinovanější než smyslná, požitkářská a epikurejská Venuše vládnoucí Býku.

Lidé narození ve Váhách mohou mít diplomatické nadání: jsou ochotni chápat a omlouvat i nejhorší vrtochy svých vrstevníků. Tolerance je jejich druhá přirozenost, jak ze vstřícnosti, tak z obavy, že by sami byli odmítáni. Téměř vůbec nejsou záludní, mají hrůzu z výstřelků, nikdy nezneužívají situace a za každých okolností jsou taktní a uměření.

Ideálem Vah je nikdy se nikoho nedotknout, všude nacházet prostor k dialogu a dohodě, za každou cenu se vyhnout konfrontacím a roztržkám. Protože, jak známo, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, tato přílišná laskavost občas přivodí zpětný náraz, který zanechává hluboké jizvy.

Váhy jsou zásadně spravedlivé a nemají v sobě nic ze žalobce: pomstu a trest systematicky zavrhují ve prospěch pokusů o smíření.

Nerozhodnost, nejistota, postup a ústup, jeden krok dopředu, druhý dozadu; takové jsou Váhy, které tudíž propadají panice při nutnosti volby, nutnosti rozetnout problém.

Je to člověk elegantní, vlídný, trochu světácký, pečlivý na soulad nuancí, na subtilní vyváženost, na křehké a dobře vymyšlené kombinace; není to žádný zuřivý voluntarista. Proti lítému životnímu boji Berana staví přátelství a uklidňující ústupnost. Znamená to také, že se lépe hodí k tradičně ženským hodnotám než k mužným a bojovým ctnostem. Snadno se nechá odradit od úsilí, chybí mu agresívní popudy i dobyvačná odvaha. V dramatické situaci ho jeho povaha většinou donutí se vzdát.

Jeho soukromý životní cíl je všestranně se zalíbit. Proto se mu tak těžko říká ne; v pozadí je vždy úzkost, že by někoho zklamal. Je apoštolem nenásilí, má vlohy ke stykům a komunikaci. Ale s konečnou platností je tento sentimentální typ v podstatě potlačený „nervóza“, který pod vnějším klidem a vyrovnaností skrývá obsedantní obavu, že budou proti němu, že bude zavržen. Jediné situace, kdy může prudce reagovat, jsou ty, které se dotýkají jeho hlubokého a náročného smyslu pro spravedlnost.