Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Působení kosmických energií na náš čakrový systém a jejich využití pro své zdraví

Část 2

Dnešní doba je velmi benevolentní v oblasti sexuality, stírá rozdíly mezi mužským a ženským pohlavím. Dnešní sexualita je uvolněná, nepodléhá žádným příkazům ani zákazům. Tato volnost je zákonitým vyrovnáním nezdravého omezování této posvátné síly v minulých staletích, organizovaného především církví, která tuto sílu využívala k manipulaci ve svůj prospěch. Zlom přináší až konec 19. století, zejména práce Sigmunda Freuda, jeho psychoanalýza a také samozřejmě práce dalších lékařů a filosofů. Do popředí se dostává zájem o lidské nevědomí, škodlivost potlačování přirozených pudů, což ve výsledku vede k onemocnění.

Dnešní doba je opačná k té minulé, puritánské. Málo se ví, že promiskuitní chování je stejně škodlivé z duchovního pohledu, jako umělé potlačování přirozenosti. Sexuální energie je posvátná. Správně vedená vzlíná do oblasti srdce a tam se spojuje s naším duchovním centrem. Dochází k velkému přílivu síly, tvořivosti, k významnému otevření se mimosmyslovému vnímání. Učí nás o tom indická tantra.

Ráda bych ještě připojila radu pro dnešní mladé dívky, která doposud nezazněla. Dříve se velmi dbalo na to, aby nevěsta v čase svatby byla pannou. Existují mnohé rituály, které se udržovaly zvláště v aristokratických rodinách, což mělo svoje opodstatnění. Totiž první pohlavní styk mladé dívky zanechává v její psychice otisk všech podvědomých programů jejího prvního muže a to po zbytek života. Přebírá nevědomě způsob myšlení a chování prvního muže. Bylo proto důležité, aby ženich předal nevěstě kvalitní rodové programy. To samozřejmě platí i pro dnešní mladé dívky. Vybírejte pečlivě, sledujte, jestli to, co jste si vybraly je to vaše, které s vámi půjde zbytek života. Vyměňovat zlato za slámu není příliš rozumné. (Mark Wolynn: Trauma nechtěné dědictví)

Ale zanechme sexualitu a vraťme se k energiím.

Všichni máme v sobě energie mužské a energie ženské. Plus a mínus. To nás udržuje pohromadě, dává nám život. Ideální stav 50% muže a 50% ženy nás sice činí klidnými, vyrovnanými, ale lehká převaha na tu či onu stranu je pro život aktivnější. Čistá mužská energie je rozpínavá, nevytváří žádné formy, dokáže vzlínat a rozplynout se. Ženská energie tvoří formy. Do těchto forem se mužská energie vkládá. Třeba forma myšlenky, kterou uskutečňujeme a tím vytváříme hodnoty. Známe lidové pořekadlo – muž má hlavu a žena krk, který hlavou otáčí. Zůstane-li však ženská forma prázdná, nenaplněná, rovněž se nic netvoří. Proto je důležité mít v sobě energie obě.

Mužská energie je energií vůle. Vůle ctí věrnost. Známe z evropské historie období zvláště 11.,12. a 13. století, období rytířské kultury. Je mnoho filmů z té doby, je mnoho příběhů, které se udály. Typickým představitelem rytířské kultury byl císař Karel IV.

Oč šlo? Každý feudál měl své vojsko složené z urozených synů spřátelených rodin, kteří museli v boji prokázat statečnost. Museli prokázat věrnost svému pánu, jeho ideálu. Byli připraveni za ideál v boji i zemřít, než by zradili. Věrnost se stala nutností. Tak i dnes. Chceme-li něco vytvořit, vykonat, podat výkon, potřebujeme své myšlence věřit a dílo dokončit. Pokud nemáme vůli, jsme slabí v mužské síle, nedokážeme v životě nic svého prosadit. Vlajeme a plníme cizí zájmy.

Vůle může být zušlechtěná, ale také nezušlechtěná.

Nezušlechtěnou vůli můžeme také nazvat umíněností či tvrdohlavostí. Jedná se o osobní rozhodnutí, na kterém trváme. Vytváříme tak prostředí boje nejspíš boje sama se sebou. „ Tak jsem to řekl a tak to bude“. Známe že? Můžeme bojovat také proti někomu či něčemu. Každý takový boj vytváří emoční chlad. Vytváří patologické představy, výbuchy agresivity, nekontrolovaný hněv. Je to nízká a zničující energie. Bývá zneužívána v davových situacích na náměstích, stadiónech, rabování a boření. Je to pudová zvířecí energie, kterou lidstvo už překonalo.

Zušlechtěná vůle posiluje osobnost, dává vitalitu. Každý vůdce, bojovník, musí mít odpovědnost, přehled v situaci, vědět co chce a dokázat to. Je to akční síla, v sexualitě je to síla milovníka. Nabízí se otázka, zdali podpora nějakého ideálu vytváří ušlechtilý, spravedlivý hněv a je-li takový žádoucí. Rudolf Steiner dokazuje, že sebekrásnější ideál se časem přežije a boj zůstane bojem.

A co přináší ženská, pasívní, formy tvořící energie? Klíčové slovo zde je víra. Věřit a doufat, že všechno se stane jak má, všechno je dobré. Nezušlechtěná ženská energie omezuje aktivitu. Omezuje ji pasivitou, příkazy, zákazy, předpisy, různými nadbytečnými a překonanými zákony. Je bigotní a vede k zániku.

A ta zušlechtěná? Přináší vnímavost pro krásu, jemnost, citlivost, něhu, porozumění, naslouchání. Přináší jako hlavní etiku, estetiku, umění.

Jako příklad uvedu horní města, ke kterým patří také Ostrava. Horníci fárají do dolů a kopou uhlí. Pracují těžce v podzemí, ukládají tam svoji sílu, myšlenky, touhy. Těší se, až budou moci vyfárat a využít volný čas k odpočinku podle svého. Tyto krásné a pozitivní energie z podzemí vzlínají. Dnes na povrchu se tyto představy zhmotňují. Ostrava a také jiná bývalá horní města už nejsou špinavá, plná unavených a zbídačelých horníků, ale naopak. Máme zde univerzity, divadla, umělecké výstavy, koncerty. Jsme městem studující mládeže, významných umělců, zeleně a prosperity.

A co o vůli říct na závěr? Dnes není doba na to, abychom někoho přemlouvali, přemohli, násilím donutili k poslušnosti. Taková představa je zastaralá, je to síla ega. Dnes se cení vnitřní svoboda, nenechat se vykolejit jinými ze svého přesvědčení. Dnes se cení umění dokončit svoji práci, splnit si své představy.

Tak získáme příliv milosti a lásky.