Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Dnešní racionální doba o Živlech, také Elementech téměř nemluví. Věřím, že je dost lidí, kteří o Živlech nikdy neslyšeli a nevadí. Většina ale ví, že jsou tady s námi. Živel Země, Vzduchu, Vody a Ohně. Astrologie s těmito Živly pracuje a přiřazuje jim jednotlivá zvířetníková znamení.

Jsou znamení ohnivá - Beran, Lev a Střelec, také láska, moudrost a vůle. V povaze člověka posilují srdečnost, společenské jednání, radost a vůli něco vykonat. K vodním znamením je přiřazen Rak, Štír a Ryby, také rodina, hloubka emocí a soucítění. Tato znamení vládnou emocím. My lidé máme plně rozvinuté všechny tři emoční oblasti a to nás dělá vyvinutými. Zemská znamení jsou praktická, racionální a spojují nás se zemí. Vládnou znamení Býka, Panny a Kozoroha. Hodnota, preciznost a organizační schopnosti. Vzdušná pak Blížencům, Vahám a Vodnáři – komunikujeme s přáteli, partnery, větším kolektivem. Vzdušná znamení jsou dobrými komunikátory, obchodníky, posilují intelektuály, spisovatele, výzkumníky. My lidé obvykle máme v sobě obsazena všechna znamení. Živly vládnou našim tělesným orgánům a určují naše zdraví. Medicína ve starších civilizacích pracovala na živlových principech.

Z pohádek známe Živlové bytosti. Známe trpaslíky, gnómy, skřítky, ti jsou zemní. U vody žijí vodníci, rusalky, v ohni salamandři a vzdušné jsou víly, sylfové. A samozřejmě i mnoho jiných. Dnes se o nich moc neví, nemluví, ale zasvěcení vědí. Není mým úmyslem se blíže o nich rozepisovat. Raději bych nabídla k posouzení fakt, že naše planeta je rovněž složená z těchto čtyř Živlů a když se rozběsní, tak o nich moc dobře víme. Uhádnete že?

Jan Kaleta, autor Vodnářské astrologie věnoval jednu kapitolu ve své knize převaze Živlů v jednotlivých kvadrantech na Zemi a jak ovlivňují naše vědomí.

Nultý poledník dělí zeměkouli na východní – převládá vodní živel a na západní, převládá živel ohně. Rovník dělí zeměkouli na severní, převládá vzdušný živel a na jižní, převládá živel zemský. Máme tedy čtyři kvadranty.

Co to ve výsledku znamená? Zkusme posoudit.

Severní východní kvadrant Zemězde převažuje živel Vzduchu a Vody. Vzduch posiluje myšlení, filosofie, obchodní schopnosti, intelekt, technické projekty, komunikační sféru a školství.

Živel Voda na tomto území rozvíjí citlivost, intuici, lidé mají hluboké niterné vjemy, meditují, jsou zádumčiví. Spojení citlivosti, vnímavosti a iracionálna s intelektem dalo vzniknout největším světovým náboženstvím. Hinduismu, budhismu, křesťanství a islámu. Intelekt se míchá s nadpozemským vnímáním, vírou, představami. Vyvinuly se zde velké civilizace s ucelenou kulturou.

Zeměpisně sem patří území od Severního pólu až po rovník na východní polokouli. To je severní Afrika, celá Evropa kromě Španělska a Portugalska, Rusko, celá Asie a Japonsko.

Severní západní kvadrant Zemězahrnuje Severní Ameriku až po Ekvádor, Kolumbii a Brazílii. Také Španělsko a Portugalsko.

Kombinace převažujících Živlů Vzduchu a Ohně vytváří odlišné prostředí. Vzdušný živel stejně jako na východě rozvíjí intelekt, komunikační vlohy, obchodní a cestovatelské. Velké technické vynálezy a tvoření vzniká právě zde. Lidé rádi cestují, soutěží, své pocity rádi vyjadřují veřejně, mnohoslovně před celým kolektivem. Známe to z amerických filmů, kdy milenci si své city expresívně vyznávají před celou vesnicí. Živlová kombinace Vzduchu a Ohně je výbušná. Lidé mají potřebu vyhrávat, dobývat, vládnout. Jsou dobrými obchodníky. Americké náboženství je založené na reformním protestantismu. Věřící jsou neustále přesvědčováni a utvrzováni ve víře kázáním, intelektuálními exhibicemi, silným racionalismem.

Jižní východní kvadrant Zeměsem patří Jižní Afrika, Austrálie, Indonésie, Nový Zéland, Madagaskar a malé přilehlé ostrovy.

Převažujícím Živlem je Země a Voda. Vodní živel, stejně jako na severní polokouli rozvíjí citlivost, intuici, lidé mají hluboké niterné vjemy, meditují, jsou zádumčiví.

Ovšem zemský živel v tomto prostředí rozvíjí zkušenosti přežití v těžkých životních podmínkách. Na rozvoj intelektu zde nejsou podmínky. Na tomto území nevznikají žádné vynálezy, ani ucelené filozofie. Intelektové poznání je jim cizí. Toto území je zaměřeno na praktický život. Původní domorodé obyvatelstvo, Aboridžinci, jsou velmi citlivě propojení s přírodou, uctívají přírodní kulty, přírodní mystiku. Je pro ně nejdůležitější přežít v drsných podmínkách. Nestaví ani kostely, ani katedrály. Příroda jim zajišťuje všechno potřebné. Samozřejmě nelze sem počítat import moderního životního stylu. Ten tady není přirozený.

Jižní západní kvadrant Země – jedná se o Jižní Ameriku. Převládajícím Živlem je Země a Oheň. Ohňová země, kde převažuje vulkanická činnost. Ve vědomí lidí převažuje tanec, karnevaly, praktické vědomí. Životní filosofie se zaměřuje na zvládnutí podmínek života na hmotné úrovni, jak zvládnout nepříznivé přírodní vlivy.

Arktida – čistý Vzduch, Antarktida –čistá Země.