Rak spojuje aktivitu kardinálního znamení s emocionalitou vody a proměnlivostí Luny. Je to znamení podivínů, kteří ukrývají svou přecitlivělost.

Klíčové termíny: cítím - chorobně přemýšlím.

Kladné vlastnosti: citlivost, soucit, romantismus, intuice, představivost, vnímavost, citovost, domáckost, péče, opatrnost, oddanost, starostlivost.

Záporné vlastnosti: nedůtklivost, manipulovatelnost, náladovost, přecitlivělost, sentimentalita, nesmělost, nestálost, samolibost, jízlivost, ustaranost, předsudky a pověry.

Je to první znamení léta. Po pubertě Blíženců se objevuje vlastní mládí, to jest stav plodnosti. Svět je zralý pro velké mateřské dílo. Rakova kardinální voda znamená živné moky a šťávy: mateřské vody. tento druhý cyklus znamená také odpolední fázi, po ranní fázi jara. Rak zahajuje zažívací éru: hluboká gestace, polední dřímání, a tudíž i úzký vztah k Měsíci.

Život je ještě křehký: musí mít útočiště v hloubi ochranných blan a skořápek. Sám symbol znamení - krab - je výmluvný. Uzavřený, zaokrouhlený tvar vnuká myšlenku mateřského vaku, který spojuje, vyživuje a ochraňuje. Je známá základní role vodního živlu ve formování života: živné roztoky buněk a prvotní plazmy nořící se do oceánských hloubek veliké světové dělohy.

Od letního slunovratu Slunce zahajuje svůj sestupný cyklus: délka dne se postupně zkracuje. Je to tedy první připomínka noci a specificky měsíčních hodnot: netečnost, snivá fantazie, vegetativní instinkt, pasivita, vnímavost, vzývání nevědomí, stesk duše a chiméry.

Těžiště Raka je v něze a jistotě mateřského lůna. V rozšířeném smyslu je to i teplo rodinného krbu, znamení má tudíž úzký vztah ke IV. domu (Hlubina nebe). Obvykle Rak natolik lpí na svém původu a minulosti, že se utápí ve své paměti, zabředá do vzpomínek - v záporném případě; v kladném se o ně opírá, čerpá z nich poučení. Přecitlivělý Rak, snadno podléhající dojmům, je obdařen stále napjatou, chvějivou, zranitelnou emotivitou, která ho snadno činí bezbranným. Potřebuje uklidňující a něžné soukromí, jeho ideál je jakési jemné ústraní, chráněné před střety a hrubostí vnějšího světa.

Velký problém Raka je adaptace na skutečnost. Je-li tato skutečnost pociťována jako příliš tvrdá, je riziko, že propadne odevzdanosti a bázlivosti hraničící s infantilismem, směsicí iracionální hrůzy a narcistické závrati. Může být zcela odtržen od života, sám se uzavřít do svých snů a nezajímat se o vnější svět. Naopak při dobré adaptaci nachází svou rovnováhu v pojmu ochrany všeho, co v jeho očích odpovídá vyrovnanosti a blahu člověka.

Někteří Raci mají zcela opačné reakce: prudce odvrhují mateřský svět a bezpečnostní hodnoty, ve skutečnosti však utíkají před tím, co nemohou získat.

Na tomto psychologickém pozadí se mohou vyvinout dva velmi odlišné typy. Především je to usedlý Rak, lpící na pohodlí, domácí pecivál, konformista, plný předsudků a staromilských ideálů.

Druhý Rak je tulák, psychický zbloudilec unášený proudem. Žije ve vnitřním víru snění a iluzí, v hloubi své bytosti vláčí nostalgii po dětství jako po ztracené vlasti. Tato fantaskní mlžná bytost je spřízněná s postavou snivého pierota: projevit se může jedině v tvůrčí činnosti.

Protože se Rak neustále pohybuje mezi snem a skutečností, může se zdát netečný a laxní. Ve skutečnosti je to houževnatý charakter, schopný podivuhodné síly setrvačnosti: nikdo ho nedonutí dělat to, co sám nechce.