Býk spojuje stálost země s vytrvalostí pevného fixního znamení a citem pro krásu planety Venuše. Je to tedy znamení rozvážné povahy s hlubokým vztahem k bohatství a krásám této Země.

Klíčové termíny: mám - dopřávám si

Kladné vlastnosti: oddanost, stálost, trpělivost, vytrvalost, důslednost, klid, rozhodnost, laskavost, mírnost, praktičnost, zdravá smyslnost.

Záporné vlastnosti: panovačnost, zatvrzelost, dobyvačnost, hmotařství, lakomství, chtivost, zlomyslnost, konzervatismus, stádnost.

Po prvotním ohni Berana, prvním závanu jara, se rozevírají pupeny, životní síly se převtělují a zakořeňují, aby zajistily stoupání mízy, nabývání tvarů a masa. Novorozenec se stává dítětem, lačně přisátým k matčinu prsu, z čehož se odvozují měsíční, Venušiny a ženské tendence Býka, stejně jako jeho vztah k ústům, hrdlu, sacím orgánům, k systému přijímání a zažívání potravy, Je to znamení fixní země: hutné, úrodné, těžké látky plné výživných šťáv - tučných pastvin a zelenajících se rolí. Býk je také spjat s II. domem, který symbolizuje vlastnictví a hmotné statky. Ocitáme se zde v oblasti těžkopádných a nenasytných pudů, plodné tíhy, poklidnosti, stability, vytrvalosti, tělesných rozkoší, smyslového opojení.

Býk je vrcholem pozemských jarních sil, v protikladu ke Štíru, v němž formy tlejí a rozkládají se. Jako vyjadřuje Štír genitální a anální hodnoty, vyměšování, přeměnu a destrukci, Býk vyjadřuje orální popudy: polykání, zachycování, přijímání. Býk absorbuje, Štír vylučuje. Býk je pudový, uchvatitelský a žravý, všechno chce zhltnout a nahromadit: pocity, emoce, myšlenky. Žije vášní k vlastnictví, což se snadno zvrátí v utkvělou představu a v obsedantní žárlivost. Jeho základní motivací je potřeba brát a uchovávat, což vysvětluje povahu nesmírně vnímavou ke všemu, po čem dychtí. Svět je pro něj báječná hostina, kterou vychutnává všemi póry své bytosti. Tyto smyslné sklony a opojení tělesností mu dávají dionýský charakter. Na první pohled prostý, laskavý a dobrácký Býk je ovšem schopen náhlých záchvatů zlosti, o to prudších a nečekanějších, oč déle v něm uzrávají. Nejtěžší je vždy pro něj do něčeho se dát, něco začít. Ale jakmile spustí hybný impuls, nic už ho nezastaví. Jeho realizační síla je nevyčerpatelná, neúnavná. Znamení Býka je synonymem pevnosti, stability, jistoty. Je pevně srostlý se svými kořeny, a proto je rozený stavitel, jehož vytrvalost a houževnatost mu umožňují úspěšně realizovat i velmi dlouhodobá díla.

Protože je připoutaný ke svým zvykům a předsudkům, stává se, že se uzavře do neplodné svéhlavosti a sebezničujícího maximalismu. Rád se zaplétá do složitých citových záležitostí a jistou neschopností vše přerušit prodlužuje tíživé situace.

Je silně závislý na minulosti, proto zůstává dlouho pod nějakým dojmem, a je velmi stálý ve svých jak ve svých sympatiích, tak ve své zášti.

Je hrdý a konzervativní, nepřizpůsobivý náhlým zvratům a nesnáší jakékoli porušení daného slova.

Ve vytrvalém a soustavném úsilí plně dokáže, co dovede. V případě neúspěchu se někdy uchýlí k stálému omílání starých věcí až do omrzení, do nevyléčitelné melancholické pasivity.