Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Málo se ví, že ze života našich předků nám jako nechtěné dědictví zůstávají různá traumata, kterými oni ve svém životě procházeli.

Zanechávají nám své bolesti, emočně nezvládnuté těžké situace, které jejich potomci pak ve svém životě zdědí. Je potom povinností potomků vůči svému rodu tyto zátěže pročistit, vyrovnat dluhy a nesrovnalosti ukončit. Ať je vše pročištěno, odpuštěno, ať energie může zase volně a svobodně proudit. Pokud si tyto zátěže uvědomíme, snadno se s nimi vyrovnáme. Pokud ne, mohou se nám cizí traumata v našem životě zopakovat. Je proto dobré vědět. Je to naše rodová povinnost, kterou máme vůči svým potomkům, vůči jejich zdraví a prosperitě.

Literatura:

Erich Bauer: „Karma rodiny – Síla předků, Fontána 2002

Erich Bauer: „Astrologická Rodinná terapie – Dědictví předků, rodinné konstelace v horoskopu“, Fontána 2008

 

 

Je dobré tyto zátěže znát. V horoskopu zrození jsou těmito ukazateli planety Saturn, Uran, Neptun a Pluto. Jejich postavení, ve kterém kvadrantu našeho horoskopu nám ukazuje, co potřebujeme a jak vykonat, aby došlo k novému ozdravení našeho rodu.

Saturn – hříchy předků

 

Postavení Saturnu ve znameních v horoskopu zrození

 

Beran – 1938 – 1940, 1968 – 1969, 1997 - 1999

V tomto znamení jde o zkrocení divokosti, držení citů na uzdě a podřízení vůle vyššímu cíli.  Vypěstování trpělivosti, city, touhy a přání jsou podřízeny kultivaci, omezují divokost. Nebezpečí ochromení až hluboké pasivity.

 

Býk – 1940 – 1942, 1970 – 1972, 1999 – 2001

Jde o zkrocení lačnosti. Lidé si berou od života víc, než jim patří. Jí, pijí, jsou nestřídmí, pracují víc, než jim prospívá, investují do obchodů, kterým nerozumí, až nakonec končí v chudobě. Smyslem je naučit se prožívat a vychutnávat maličkosti.

 

Blíženci – 1943 – 1944, 1972 – 1974, 2002 - 2004

Nerozptylovat se, vidět pravdu za kulisami, sbírat užitečné vědění. Má se odstranit sklon k lehkomyslnosti, nedostatečná schopnost kontroly, vidět věci z více stran. Jednostranný pohled dává sklon k dogmatismu.

 

Rak – 1945 – 1947, 1974 – 1976, 2004 – 2006

V Raku Saturn posiluje strach z lásky, štěstí, spokojenosti. Život má být hořký. Posiluje nedůvěru v hojnost, učí potlačovat city. Působí tady zkušenost předků z traumatických prožitků souvisejících s existenčními obavami, strach ze zneužití citů. Nemá ale smysl city potlačovat, člověk moudří na základě zkušeností.

 

Lev – 1947 – 1949, 1977 – 1979, 2007 – 2008,

Člověk je předurčený ke směřování k nejvyššímu cíli. Prožívá však pravý opak, obvykle končí někde na dně. Postavení utužuje toho, kdo směřuje ke slávě a úctě. Cesta však vyžaduje hodně trpělivosti a pochopení. Člověk je rozkolísaný mezi mocí a bezmocí, zodpovědností a strachem z úspěchu, přesto je však úspěchem přitahován stále. Postavení ukazuje na zneužití moci některým z předků. Saturn vychovává k převzetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí. Jde o chování otce a matky o přijetí zodpovědnosti za nemoci nebo nehody.

 

Panna  –  1920 – 1922, 1950 – 1951, 1978 – 1980, 2008 - 2009

Kontrola stíhá kontrolu. Znamení Panny zaručuje, že člověk ovládá city, pudy, sex. Znamená to, že v minulosti předcházela událost, která vyvolala strach ze sexuality. Omezení je kladeno na akt plození. Strach z těhotenství, porodu, plození, ukazuje na selhání v této oblasti. Někdo z předků přerušil těhotenství, porodil mrtvé dítě, nebo při porodu zemřela matka nebo dítě. Saturn ochromuje pohlavní život, rozmnožování drží na uzdě, snaží se o to, aby se člověk naučil čerpat energii z ducha, a ne z pohlaví. Postavení pro život v klášteře.

 

Váhy – 1922 – 1924, 1951 – 1953, 1981 – 1983, 2010 - 2012

Saturn ve Vahách oznamuje celoživotní hledání pravé lásky. Aby ji člověk našel, musí se vyrovnat s celou řadou zklamání. Neboť to, co považuje za lásku – opojení smyslů, intenzívní city, sentiment, to všechno nemá před Saturnem dlouhého trvání. Podle něj je láska vztah dvou rovnocenných partnerů. Nikdo není větší nebo menší, chytřejší nebo hloupější, důležitější nebo bezvýznamnější, zralejší nebo naivnější. Možná to zní jako samozřejmost, ale člověk od přírody se snaží v první řadě uspokojit potřeby své a potřeby druhých a k nim patří i partner a ty odsunout do pozadí. Kromě rovnocennosti, Saturn trvá i na spolehlivosti.

V řadě předků se muselo stát něco závažného. Mohlo se jednat o nedůstojné chování, nevěru, zradu. Vlastník horoskopu teď za to platí. Není to však ani pomsta nebo trest, jde o uvědomění si, aby se neopakovaly stejné chyby.

 

Štír – 1924 – 1926, 1954 – 1956, 1983 – 1985, 2012 - 2014

Tento Saturn ukazuje na tragické, bolestné prožitky. Asi někdo na útěku, bez vlasti, domova, bez příslušnosti, bez rodiny. Nemá žádné kořeny, dědictví, které by mohl převzít, žádné stopy, jak by mohl jít dál. Je to život bez lesku, bez vrcholů, bez důstojnosti.

Tady Saturn nutí člověka, aby dal životu nějaký smysl, nějakou hodnotu.  Pocit prázdnoty v duši vyvolává silnou potřebu zlepšení, dobývání vrcholů, aby minulost mohla být pyšná na budoucnost.

Saturn nutí člověka vypátrat nějaké nitě z minulosti a v průběhu života z nich uplést síť, aby člověk znovu našel nějakou oporu, z které může čerpat sílu a vědění. Je to síla minulosti.

 

Střelec – 1927 – 1929, 1957 – 1959, 1986 – 1988, 2015 - 2017 

Saturn ve Střelci znamená cestu do vlastního nitra. Planeta říká „hledej svou cestu, nedej se ovlivňovat druhými, nikoho neposlouchej“. Tato silná orientace na sebe sama a současně odvrácení se od druhých má důvod v celé řadě zklamání. Možná lékař něco zanedbal, hluboce otřesená víra, protože Bůh dopustil a nezabránil, nebo předkové se v minulosti museli zříci víry ve prospěch přežití. Vždycky na začátku byla velká naděje a na konci velké zklamání. Dnes vlastník překonává způsobem – lehkomyslnost, naděje, důvěra, nakonec zklamání. Převládá nedůvěra, skepse. Jak jdou léta, člověk si zvykne všechno zpochybňovat, iluze se rozplývají, člověk zmoudří.

 

Kozoroh – 1930 – 1932, 1960 – 1962, 1989 – 1991, 2018 – březen 2020

V tomto postavení je Saturn velmi silný. zesiluje kontrolu nad sebou, zesiluje strach ze sebe samotného, ze svých činů a citů.

Předkové byli v minulosti zneužívání, manipulováni, využívání. Ztratili důvěru v autority. Začali být nevypočitatelní a nebezpeční, všeho schopní. Toto dědictví zatěžuje tím, že člověk nevěří sám sobě, je svým žalobcem i soudcem. Dává si velmi vysoko laťku a dodržuje přísnou kázeň. To mu ztěžuje postoj k druhým. Postupem času si najde svou cestu, úkol a stane se příkladem svému okolí.

 

Vodnář – 1933 – 1935, 1962 – 1964, 1992 – 1994, 2020 – březen 2023

 

Tito lidé přicházejí na svět bez kořenů, bez domova. Proto hledají oporu u přátel, v klubech, spolcích. Přitom jsou to velcí individualisté, kteří se neradi nechávají házet do jednoho pytle s ostatními. Hledání nové vlasti, vlastní totožnosti je provází traumatickými nezdary. Po předcích zdědili nejrůznější hříchy.

Možná někdo neposkytl pomoc ostatním členům, nebo zaujal pozici která mu nepatřila, nebo se vzdálil společnosti a raději se družil s lidmi jiného vyznání, cizích zemí, jiných společenských vrstev. Děti přišly na svět nečekaně, náhodně. Zaslepenost a nevědomost přinesly zmatky, zápletky, hrůzu z života bez řádu a jistoty. Osudem rodu bylo vyobcování, vyhnanství, neúcta. Tady je třeba začít. Musí rozvíjet skutečnou svobodu a schopnost ke skutečné individualitě.

 

Ryby – 1936 – 1938, 1965 – 1967, 1995 – 1996, březen 2023 – květen 2025

 

Za Saturnem v Rybách se skrývá nějaké tajemství. Nějaké dítě, jiná žena, vlastní otec, bílá místa v topografii rodiny. Tento zapíraný, utajovaný život zanechal mezeru, kterou by nyní měl vlastník horoskopu zaplnit. Musí se sám vydat na cestu, nepochopený a opuštěný. Někteří se vzdálí světu, někteří žijí v samotě, klášteře. Kdo pochopí podstatu takové dědictví, přestane být samota tíživá. Je plná hluboké pravdy a krásy. Člověk se cítí sám sebou, zakořeněný, a přesto v celku s jinými.

 

Saturn ve čtyřech kvadrantech

 

  1. Saturn v prvním kvadrantu

Saturn – v rodině vládne strach, přítomné pohlavní choroby, prošustrovaný majetek, nestřídmost.

 

Vlastník horoskopu zdědil geny dobrodruhů, válečníků, kteří rádi bojují, ničí a berou si co chtějí. Dějinami rodu prošla válka, přinesla utrpení, zabíjení, tragédie, ale také vítězství, hrdinství, také lásku a nenávist.

Člověk se Saturnem v 1.kvadrantu je zároveň silný i bojácný, potřebuje se naučit krotit vášeň, smyslnost, egoismus, musí cvičit trpělivost. V první polovině života má sklony k dobrodružství, ve druhé polovině života je zastáncem dobra. Umí si zachovat duševní klid, nevzdávat se.   

 

Saturn také prozrazuje přítomné pohlavní nemoci u předků, prošustrovaný majetek, nestřídmost.

Lidé by se měli distancovat od nebezpečných finančních transakcí. Někteří jsou shánčliví. Také přináší strach být šťastný. Omezuje navazování vztahů a vzájemnou komunikaci. Člověk touží přiblížit se druhým, ale cítí, že není vítaný. Je to bolestný proces.

 Člověk se Saturnem v prvním kvadrantu přijde na svět se zablokovanou přirozenou vůlí se rozvíjet. Současně je plný síly a divokosti, neuznává hranice. Tento protiklad vede k celoživotní snaze odstraňovat své nedostatky a zdokonalovat se.  

 

 

Saturn ve druhém kvadrantu

Saturn – přináší zmatky a nejistotu, rod v minulosti nedržel pohromadě.

 

Druhý kvadrant je duševní. Spadají sem existenciální oblasti – těhotenství, porod, první měsíce života.

V minulosti rod nedržel pohromadě, hrozil rozpad. Rodina přestala být hnízdem, stala se nebezpečným místem, zpustlým a zničeným.

Dítě, které zde vyrůstá se nemůže spolehnout na své city, nepozná své schopnosti, neumí se pohybovat. Nebude si vědět rady ani s láskou, nestane se dobrým rodičem. Vytváří se ochranný val proti citům, objeví se nedůvěra, obava, jakou bolest to přinese.

Saturn ve druhém kvadrantu uková silnou osobnost. Je tady ale potřeba převzít zodpovědnost. Důležitá je péče o zdraví – dříve epidemie, dnes je nutné pečovat o zdraví. Smyslem je chránit nitro železnou oponou do doby, než člověk najde správnou cestu ven.

 

Saturn ve třetím kvadrantu

Saturn – partnerství – buď je poddajný nebo dominantní – žádá se rovnocennost

 

Láska je univerzální síla, stojí neochvějně jako skála. Je neměnná, může se vztahovat k partnerovi, příteli, příbuznému, dítěti, zvířeti, přírodě nebo umění. Jestli se ztratila, nebyla upřímná. Určitě se nejedná o krátkodobé vztahy, sexuální hrátky, střídání milenek.

Žena vytuší záletnické sklony, stane se detektivem, kriminalistou, cítí, že něco není v pořádku.

Důležitá je rovnocennost. Brát ohledy na druhé. Ego se chce prosadit. Člověk se staví do popředí, cítí se důležitější než druhý – jeho práce je důležitá, má větší zodpovědnost… druhá možnost, že se někdo drží vzadu, dělá bezmocného, bezvýznamného, předstírá odříkání a velkou lásku a snaží se oklikami dostat vpřed. Je nutný vyvážený vztah.

Saturn dovolí vyrovnat se se ztrátou. Nelpět, rozloučit se, vzdát se, smířit se se smrtí. Saturn ve 3. kvadrantu napadá společný život, lásku, učí rovnocennosti, pravdivosti. vztahy se berou vážně.

 

Saturn ve čtvrtém kvadrantu

 

Saturn – člověk je něčím zvláštní a musí něco zvláštního vykonat. Předek někde ztroskotal, zklamal, rezignoval, nedovedl svůj úkol do konce. Hledej tajemství.

 

 

Čtvrtý kvadrant je nadosobní – Život hodnotí podle toho, zda člověk něco dokázal nebo ne. Může jít třeba o nepřevzetí dědictví. Saturn zde je soutěživý, člověk si staví vysoko laťku a i když svých cílů dosáhne, stále je nespokojený. Komplex méněcennosti se projevuje jako nedokonalost. Cesta obvykle vede do politiky, kde se mohou ambice uspokojit.

 

Uran – představitel změny

 

Uran v osobním horoskopu ukazuje změnu. Oživení nové krve, odchod z domu, nebo člověka jinak smýšlejícího. Rodina má s nimi problémy.

 

Obvykle jsou staří mládenci, neprovdané nebo bezdětné ženy, ti, co se raději drží stranou, nikam to nedotáhli, ti, jejichž činy rodina odsoudila, jako nevěra, rozházený rodinný majetek, strýc lump, darmošlap, ti, kteří spáchali nepatřičné nebo kriminální činy, homosexuálové, zneužívání dětí, bojovníci za svobodu, ti, kteří se stáhli do svých světů, protože se ve světě nevyznali, sebevrazi (volím svobodu).

Dědictví předků se promítá do dětí, vnuků. Také zatajovaný předek, o němž rodina mlčí, alkoholik, psychicky nemocný.

 

Uran v prvním kvadrantu

 

Uran – tragická událost v rodině, odchod, úmrtí, touha po svobodě, prošustrovaný majetek, poškozování těla, život nad poměry.

 

Týká se osobnosti, protože zahrnuje základní vlastnosti – intelekt, vzhled, kouzlo osobnosti. Důležité je módní oblečení, něčím vnějším přitáhnout pozornost. Člověk touží po sebeurčení, trpí omezováním a závislostí, mají chorobné reakce na blízkost, omezený prostor.

Obvykle se najde předek, který se pokusil rozervat řetězy, nějaká tragická událost, odchod od rodiny (dědeček odjede s cirkusem), sebevražda, projevuje se až posedlostí po svobodě, nemohou se rozloučit s nějakou myšlenkou.

Objevuje se téma majetek. Předek prohrál v kartách, přišel o majetek – dítě kleptomanie, krádeže šperků, majetku.

Poškozování těla – anorexie, otylost, zátěž minulosti hledá svobodu, individualitu. Je třeba uctít minulost.

Lidé s Uranem v 1. kvadrantu si rádi žijí nad poměry. Stejně jako kdysi některý z předků. Stanou se z nich snobové – skrývají chudáka.

Planeta ukazuje na chvilkový sex s následkem těhotenství, nebo člověka na cestách, který má všude milenky a děti.

 

Uran ve druhém kvadrantu

 

Druhý kvadrant je vnímán jako nositel duševních a tvůrčích schopností. Hudba, čtení, tvořivost, silná drogová závislost. Rozpor ve vztahu – ano chce, ale i ne, kukaččí dítě, hledání otce - usmíření, přerušený rodokmen.

 

Uran ve druhém kvadrantu touto rovnováhou otřásá. Lidé si musí vytvořit jinou jistotu a samozřejmost. Duševní lačnost se projevuje v nitru. 1. kvadrant – výstřední oblékání, nápadná auta...druhý kvadrant spíš se oddávají duševním zábavám, hudbě, četbě, neustále něco tvoří. Mnozí jsou umělci. Také může být silná drogová závislost, jako inspirace, nebo jde o podvodníky, kteří někoho předstírají.

Patří sem také lidé dvou tváří. Na straně jedné chtějí mít rodinu, vztahy, zapuštěné kořeny a na straně druhé potřebují svobodu, volnost, samotu, útěk.

Jedná se o potřebu vymanit se z rodinného kruhu, který se stal příliš těsným. Jsou zde potíže v těsném vztahu, člověk se nedokáže dlouho zdržovat na jednom místě, nikdy se úplně nezklidní. Sotva je schopen trvale žít v jedné rodině – otec, matka, děti. Prchá z hnízda, na druhé straně si ale stále přeje rodinu, vlast, usedlost. Nedokáže se k minulosti obrátit zády. Lpí na tom, před čím prchá.

 

Kukaččí dítě, podvržené, zatajené, adoptované, anonymní oplodnění. Tyto děti vyrůstají v rodině, kde se cítí jako cizinci. Zpravidla v potomstvu to způsobuje rozpolcenost, protest, hledání otce až do té doby, než dojde k přijetí, smíření. Pomáhají rodinné konstelace, kde se toto objeví. Zpravidla ve třech generacích zpět.

Hledání otce – dítě se cítí cizí, k otci nemá dobrý vztah, hledá náhradní otce. Učitel, trenér, guru. Přináší to také příslušnost k revoltujícím skupinám. Odmítání autority, odmítání poslušnosti, zákonů. Je zde podlomený vztah ke všemu, co souvisí s otcovstvím. Musí dojít ke smíření s otcem.

Zápletka: nevlastní otec – většinou v pozadí, může za všechno, protože se nezná ke svému dítěti.

Žena matka je ta zlá, protože podstrčila manželovi cizí dítě.

Nepravý otec Josef je vždycky „hlupák“ a dítě „chudák“.

Ve skutečnosti jsou to hrátky Uranu. Ten sahá k takovým metodám, aby do života vnesl nové prvky a osvobodil ho od strnulosti a omezenosti.

Obřad usmíření uvolňuje napětí bezprostředně a trvale.

Přerušený rodokmen – neznámý zploditel, adoptovaná dívka, která se stane matkou. Kdykoliv se ztrácí kořeny, objeví se Uran ve druhém kvadrantu. Přináší svobodu, někdy chaos, nevypočitatelnost a tím pádem čerstvou energii.

 

Uran ve třetím kvadrantu

 

Uran – předek žil jako vyděděnec – nepřijatý. Nyní vztahy buď krátkodobé a vášnivé nebo dlouhodobé a nudné – žádá se přijetí předka.

 

Třetí kvadrant je partnerský. týká se výměny, lásky, vztahů a rozchodů. V minulosti najdeme předka, který žil jako vyděděnec. Nehodil se do rodiny, nežádoucí osoba, osoba nepřijata rodinou. Vyloučení pro odlišnost, ale přesto sehrál důležitou roli.

 

Potomci mají potíže žít v normálním vztahu. Partneři utíkají, jsou nevěrní, alkoholici, zloději atd.. Uran takové přitahuje.

Rodič se buď nestará o dítě, nepřijímá do rodiny jinak smýšlející, je cizinec. Žádá se přijetí předka.

Potomek prožívá krátkodobé vášnivé vztahy, nebo dlouhodobé nudné. Člověk může trpět v neuspokojivém vztahu, protože své partnery nepovažuje za zajímavé, nebo vášnivé. Nezíská partnery, po kterých touží, protože partneři mají zcela odlišnou potřebu blízkosti nebo odstupu.

Uran tady upozorňuje v první řadě na potřebu mít dobré přátelé. Přátelé umožní vyhnutí se samotě. Je tady schopnost navazovat nenucené, ale vzrušující a příležitostné vztahy. Konstelace může situaci zklidnit a později lze navázat trvalejší a pevnější přátelství.

 

Uran ve čtvrtém kvadrantu

 

Uran – pocit užitečnosti – předek chce předat zkušenosti. Červený kříž, čestné funkce

 

Je to kvadrant společenský. Jde zde o záležitosti, na nichž se podílí veřejnost. Např. povolání, které má význam jen v rámci společenského spolupůsobení (zdravá výživa – obchod s výživou, zájem o rybaření – předseda spolku...) Vlastník horoskopu celý život cítí, že nestačí uskutečňovat jen vlastní představy o svobodě, ale že je třeba aby je uznali i ostatní. Obvyklá jsou povolání herec, pilot, umělec, návrhář, nebo se vyžívá v oblasti zájmů. Tam ale vždy přebírá čestnou funkci – červený kříž, adopce dětí z rozvojových zemí…

Je jasné, že některý z předků už prošel touto cestou a chce předat své zkušenosti i přání svým potomkům.

Mohou být problémy s hledáním povolání, pocitu užitečnosti. Lidé hledají všechno možné. je dobré se podívat do rodu, který předek měl něco odlišného, nalézt a uctít. Třeba se najde také uspokojivé povolání.

Neptun – individuální a kosmická existence

 

Neptun vyjadřuje fázi mezi smrtí a znovuzrozením.

Je to stav blaženosti. (spánek, meditace, trans).

Neptun – nejistota sám se sebou, láska k jinému než manželskému partnerovi, narození mrtvého dítěte, hluboké tajemství.

 

 

Vše je spojené se vším. Nositelé Neptunova tajemství jsou nemilováni, vyloučení, ztraceni. Je to odlišnost kosmické existence – nevím, bojím se, jsem nejistý.

Neptun je nositelem všeobecné lásky, splynutí s kosmickým bytím.

Přijetí osudu znamená spásu, přijetí vyšší moci – nechtěné dítě, otec zapírá milenku, žena někoho miluje, ale vezme si jiného, rodina pohřbí neoplakávané dítě, rodiče se snaží odčinit smrt dítěte, nemilované a mrtvé děti v rodině. Je třeba hledat, navázat s nimi spirituální kontakt, uctít je.

Přijmout do rodiny milence matky, otce, prokázat jim úctu. Důležité je smířit se s osudem.

 

 

Neptun v prvním kvadrantu

 

Neptun – nejistota sám se sebou, láska k jinému než manželskému partnerovi, narození mrtvého dítěte, hluboké tajemství.

 

Skrývá, hraje sebevědomou osobnost.

Děti žijí s pocitem, že se musí chovat tak, aby je rodina přijala za své, proto se chovají nepřirozeně, schovávají se, až je rodina odmítne. Začarovaný kruh – příčina izolace – je třeba přijmout svůj osud.  V rodině milenky, zemřelé děti… 

Nutnost zkoumat minulost.

Hledání velké, všeobecné lásky, naplnění není ve vztahu, směřuje k vyššímu bytí. Nehledat ji v partnerství, jinak partnera ztratí.

Vystupňovaná citlivost umožňuje vcítit se do druhých a poznat jejich úmysly. Toto cítí jako břemeno, a proto si vytváří novou totožnost – hledá jistotu a odolnost – maska. Maska působí jako začarovaný kruh – vyvolává zmatenost.

Příčina: 1. láska k někomu jinému než k otci, chybí vztah k jednomu z rodičů, jsou si cizí a nejistí.

  1. narození mrtvého dítěte, je třeba vzdát čest – skryté v hlubokém tajemství.
  2. andílky je třeba najít, uctít a milovat jako dalšího člena rodiny.

 

  Neptun ve druhém kvadrantu

 

Neptun – nejistota ve vztahu, k mateřství, žena měla potíže, hledání vztahu k matce. Otcové nesměli prožívat otcovství – osamělost, neschopnost milovat.

 

Tunel vědomí do hloubky vlastní bytosti – dole všechno splývá v jedno. Zvláštní citlivost, slabost a bezmocnost. Strach z blízkosti. 

Složitý vztah k matce – matka omezuje, touha před ní utéci. Strach, že matka znemožní rozvoj osobnosti.

Příčina:

Velká nejistota ve věcech mateřství. Neptun ve čtvrtém domě – najde se v minulosti žena, která měla nějaké potíže s mateřstvím. Je nutné naučit se hledat působení vyšších sil za lidskými snahami.

Často se najdou také muži, kteří nesměli prožívat své otcovství. Cítí se osamělí, neschopnost milovat.

Považují oba rodiče za slabé, odvrací se, což je oslabuje. terapie pomáhá ke smíření. Přijetí kosmického rodičovství.

 

Neptun ve třetím kvadrantu

 

Neptun – nevěra, zrada, odvržené dítě, ponižování, incest, znásilňování dětí, podstrčené, sebevraždy, strach, pýcha. Odhalit tajemství může jen připravený. Platonická láska, nežitá.

 

Potomci mají touhu splynout s milovaným, připoutat ho k sobě. To vyvolává strach, vede k platonické lásce. Emoce se mohou vyjádřit skrze umění. Doporučuje se kultivace vkusu a vnímání. Potřeba žít sám je silnější než žít s partnerem. Rozdělená, nežitá láska, přebírá se touha a bolest.

Rodinné tajemství předků – nevěra, zrada, ponižování, odvržené děti, incest, znásilňování dětí, podstrčené děti, sebevraždy, vraždy.

Za strachem z odhalení je pýcha. Odhalit tajemství může jen připravený. Nesmí se obviňovat, vyčítat, jinak se zakryje zeď, která brání postupu.

 

Neptun ve čtvrtém kvadrantu

 

Neptun – předkové nesklidili uznání za své činy. Sociální povolání.

 

Člověk si své úkoly a cíle musí vybojovat. Většinou prostřednictvím zaměstnání. Výchova a vzdělávání dětí. Neptun v 10. domě – potřebuje čas, nežli najde správnou profesi, několikrát mění školu, rodiče musí být trpěliví. Neptun svádí na scestí – chrání před samolibostí.

Příčiny: předkové nesklidili uznání za velké činy. Není důležitá sláva, ale kosmické bytí.

Prací je třeba uctít nebe – sociální povolání. Služba nějaké věci, podřízení se jí. Nemocnice, útulky, školy, také nedělat nic, nalézt sebe.

 

Pluto – moc předků

 

Pluto zastupuje prarodiče a dále generace zpět. Je to nejhlubší podstata přežití, je to místo naší celoživotní transformace. Smrt znamená nový život, nový začátek.

Přirozeností Pluta je uchvácení moci, zabíjí slabší, vyhání, zotročuje, ponižuje. Jedná se o snahu získat moc – vystupováním, majetkem, vědomostmi, city, utrpením, láskou, oddaností, náboženstvím, povoláním, mlčením.

Plutonium jako atomární jednotka uvolňuje energie tvořivé i ničivé. Pomůže dětem k moci a uznání nebo k nešťastnému životu, slabosti, nemoci, autodestrukci. Vlastní krev považuje za hodnotnější než cizí. Nevyhýbá se incestu.

Ženy jsou silnější než muži. Dobré ženy – umí využít Pluta muže a zmocnit se ho – krk točí hlavou. V rodovém systému Pluta ztělesňuje obvykle žena – autorita, která ctí rodové tradice, organizuje setkání rodu, působí klidně a rozvážně, řídí ze zázemí. Je v ní soustředěná síla rodu.

 

Pluto podporuje schopné jedince, chrání je. Slabí jsou vyloučeni, spadají pod vliv Neptuna. Plutonici jsou dominantní. Rod je vycvičí, aby byli statečnější, silnější, lepší, úctyhodnější, slavnější. „Kdo chce růst, nesmí se bát smrti“. Pod vlivem smrti člověk roste a sílí. Slabochy si drží od těla, buď přežije nebo ne. Silný je ten, kdo stojí tváří v tvář smrti a nebojí se – vojenský výcvik, hospodářská elita…tvrdost a nebojácnost.

Pluto učí psychickému odpoutání – rozvod, rozchod, ztráta sebe sama, umírání. Ten, kdo se neumí vzdát starého, neudělá místo novému. Zůstává prázdný a opuštěný. Ten, kdo se vzdává příliš brzy, připraví se o nový začátek. Z postavení Pluta v horoskopu lze zjistit, kde člověk musí být zničen, kde sám musí ničit, aby zesílil.

 

Pluto v prvním kvadrantu

 

Nežije svůj život, ale plní vůli předka rodu. Obnovit zpřetrhané nitě, deprese, bojovnost, kontrola partnera.

 

Člověk se stává dominantní plutonik, předurčený k tomu, aby dopomohl rodu k další úctě, nebo aby ji obnovil. Nežije svůj život, ale plní vůli předka rodu. Musí navázat na minulost, obnovit zpřetrhané nitě. Ztotožnění s ženským prapředkem, muži si vybírají takovou ženu.

Působí jako nedůvěřiví, zasmušilí pochybovači. Propadají depresi.

Pluto propůjčuje bojovnost, usilují o kontrolu partnera. Propadají až do fanatického uchopování moci.

Potřebují se postarat o potomstvo – v minulosti často děti umíraly.

Staví si ochranný val – těžko se k nim někdo přiblíží, chrání majetek, jsou ostražití. Předkům obvykle stačí je rozpoznat a pochopit.

 

 Pluto ve druhém kvadrantu

 

Pluto – rod v minulosti obětoval duševní sféru – sláva, kariéra, společenské uznání. Nepřipravenost matky na těhotenství – povinnost, oběť.

 

 

Kvadrant emocí – úzce souvisí s původní rodinou. Je třeba si uvědomit přijetí dědictví – Pluto IC. Člověk se cítí a prožívá jako nějaká osoba v minulosti. Rod v minulosti zanedbával nebo obětoval duševní sféru – sláva, kariéra, společenské uznání.

Nepřipravenost matky na mateřství – těhotenství považuje za splnění obtížné povinnosti. Ta, která se na dítě těší, přenáší na ně pocit bezpečí, který podporuje příznivý vývoj duševních kvalit. Cítí velmi intenzívně a mohou být zranitelní.

 

Pluto ve třetím kvadrantu

 

Pluto – láska přináší strach, zmatek, utrpení, rozchody. Rodina nesouhlasila se sňatkem na úkor lásky. Méněcennost, sekýrování. Požehnání předků.

 

Vztahy, partnerství a láska – přináší strach, zmatek, rozchody, utrpení, tragédie, ale i moc a sílu. Rodina kdysi nesouhlasila s milostným vztahem. (Romeo a Julie.)

Snaha zvýšit prestiž rodu. Sňatkem – méněcennost, sekýrování... Je třeba získat požehnání předků.

 

Pluto ve čtvrtém kvadrantu

 

Pluto – povolání v péči o staré a nemocné. V minulosti vynikající tradice, je potřeba ctít předky, stavět pomník, vzhlížet s úctou.

 

Nadosobní kvadrant – u mužů se projeví v zaměstnání, u žen prostřednictvím dětí – odolá smrti to, co bylo vykonáno?  Povolání v péči o staré, nemocné, zraněné.

Povinnost mít zajištěné potomstvo. Od dětí se očekává, že budou zvláštní, něčím budou vynikat. V minulosti vynikající tradice. Je potřeba postavit předkům pomník, vzhlížet s úctou.

Velká snaha, nespokojenost s dosaženým, zklamání.