Blíženci spojují proměnlivost mutuálního znamení se sdílností vzduchu a racionalitou planety Merkura.

Klíčové termíny: přemýšlím - osnovuji.

Kladné vlastnosti: přizpůsobivost, sdílnost, všestrannost, objektivita, intelektualita, novátorství, zájem o svět a lidi.

Záporné vlastnosti: intrikářství, povrchnost, nepřesnost, nesoustředěnost, pomlouvání, nestálost.

Třetí a poslední jarní znamení, Blíženci, patří do období, kdy se rozvírají pupeny, rozrůstá se listoví, nabývá rozmanité podoby a rozbíhá se do šíře. Je to proměnný (nebo dvojaký) vzduch, čerstvý, svěží a jiskřivý. Dítě prochází dospíváním: je to neklidná, ambivalentní, rozpustilá a zvídavá puberta. A tedy i dvojznačnost, pružnost a hbitost znamení. Tak jako větévky a žilky chvějivé a nezkrotné vegetace odpovídají Blíženci dýchacímu ústrojí, průduškám, plicím, stejně tak pažím, rukám a nervovým zakončením. Energie, které pomalu dozrávaly, stlačené v Býku, se uvolňují a ulétají v piruetách jako bludičky. Blíženci, pohyblivost a ohebnost sama, mají především skvělou přizpůsobivost. Okouzlují je všechny formy výměn, kontaktů a improvizace. Znamení vládne Merkur, bůh obchodníků, zlodějů a komunikace. Je to chvějivý Harlekýn, milující hry a tuláctví, génius komedie, vždy trochu nad věcí a někdy neschopný skutečného zaujetí. Je to virtuózní kašpar a posměváček, rozdvojuje se, rozptyluje, báječně napodobuje, má potřebu udivovat, ba šokovat, aby vůbec cítil, že žije. Jeho vášeň pro změnu se snadno zvrtne v nestálost. Ale jeho obratnost, přesnost, velká citlivost mu umožňují, aby se sklonil, nikdy však zlomil nebo ustoupil. Po Býku - dubu vyvráceném vichřicí se třtina - Blíženec bouři vysmívá. Jeho verva, kouzlo a fantazie jsou takové, že se této pohyblivé, měňavé hladině nedá odolat.

Blíženci jsou zásadně protikladní, proto se snaží plně prožívat intenzitu okamžiku, i když pěstují odstup a distancují se intelektuálně, což je chrání před tím, aby se nechali unést emocemi. Takový postoj hraničí s narcisismem: je to bytost, která se na sebe dívá, a dívá se, jak se dívá.

Blíženci, skuteční psychologičtí androgynové, se dělí na dva typy temperamentů.

V prvním případě je to emocionální všetečka, rozmarný, fantaskní, s výraznou zálibou ve všem neobvyklém a nepřirozeném. Jeho upřímnost je úplná, ale každou chvíli se týká něčeho jiného. Tento Blíženec se často cítí nepochopený: tehdy skrývá Harlekýn pod svou impertinentní přetvářkou úzkost a tíseň. Druhý typ Blíženců je studenější, intelektuálnější. Je obratný, skeptický, oportunistický, mistr v umění dvojí hry, schopný neobyčejné obojakosti. Obvykle se Blíženci zajímají o všechno, ale k ničemu se nepoutají. Čím širší je pole jejich zájmu, tím povrchnější je jejich schopnost soustředění.

Zázrak této rozpolcené povahy je v tom, že nachází svou jednotu v samém faktu své roztříštěnosti.