Štír spojuje důvtip pevného znamení s emocionalitou vody, s touhou planety Marsu a neviditelnou silou Pluta. Tvoří hlubokou, dramatickou a intenzivní povahu.

Klíčové termíny: toužím - vyžaduji.

Kladné vlastnosti: schopnost ponořit se do hlubin, vydržet námahu, soustředit se, vytrvalost, odvaha, intuice, upřímnost, regenerace, intenzívní emoce.

Záporné vlastnosti: podezíravost, žárlivost, bezohlednost, mstivost, ukrutnost, destrukce, závist, přebujelý sex.

Se Štírem mizí barevné polotóny a váhání Vah. Podzimní barvy přecházejí do hněda a do černa, listí a přezrálé ovoce padá se stromů. Vstupujeme do oblasti rozpadu a plodného rozkládání. Je to období velkých přeměn - smrti a znovuzrození. Je to brána k hlubinám bytí a k mystériím záhrobí. Štír zabíjí, aby nezemřel, a umírá, aby mohl vzkřísit. Tato smrt, kterou vládne, nemá v sobě nic ze záhuby. Je to intuitivní poznání posledních tajemství. Veškerá tvůrčí intenzita se měří podle transformace nebo úplné proměny: smrt starého člověka a narození člověka nového.

Štír je spjatý s VIII. domem, sektorem krizí a destrukcí.

Toto znamení vyznačuje povahu především svéhlavou a náruživou. Takto zaměřený, překypující instinkt se projevuje v nepřekonatelném sexuálním napětí, jehož vzedmutí může vést až k sebepopření a k sebeobětování. Štír je bytostný tvůrce a přetvářeč energie. Jeho erotická moc je palčivou potřebou proniknout do samého nitra věcí, do nejtemnějšího a nejskrytějšího jádra skutečnosti.

Nesnáší žádný sociální tlak, žádnou brzdu, žádný zásah vnější vůle. Pociťuje je jako atentát proti svému nejintimnějšímu bytí. Připouští jen svůj vlastní zákon, nesnáší žádnou autoritu, ledaže by si svých nadřízených skutečně vážil. Je to věčný buřič, živelný individualista. Úzkostný, přecitlivělý, často má období tísně a jeho silná potřeba „měnit věci“ ho vede k destruktivnímu chování.

Protože má obvykle potřebu stát proti něčemu, aby mohl sám sebe definovat, soudí, rozhoduje, roztíná problémy, podléhá náhlé přitažlivosti i okamžitému odporu, veden intuicí a vrozenou obezřetností spíše než smyslem pro analýzu.

Štír cítí své bytí a prosazuje se jen v odlišnosti, a tento rozlišovací pud snadno přerůstá v agresivitu nebo v krajnosti. Jeho úzkostná jistota, že je jiný, mu často dává bolestný pocit výlučnosti.

Podmanivý a neproniknutelný pohled Štíra proniká všemi nechráněnými místy a vyrvává ta nejlépe střežená tajemství.

Protože má pocit, že žije jen ve velkých životních bojích, někdy se mu stává, že následkem nějaké zábrany zatápe: tehdy se Štír uzavře do sebe, do autocenzury, chová se dost podobně jako Panna.

Je velmi citlivý na bezvýchodné situace, proto má snadno dojem, že chodí v bludném kruhu a uzavírá se v chování poznamenaném pocity viny, trestu a sebepotrestání.

Nápadná je hlavně velmi silná energie vůle, která může působit navenek jako zaťatost. Snahou osoby Štíra je vždy stát v čele, vládnout. Necítí se dobře, když se musí podřizovat.

Štír vyhledává třecí plochy, nebo se jim přinejmenším nevyhýbá; proto jej vždy posílají tam, kde hrozí výbuch. S úžasnou zaťatostí se pustí do těžkých úloh.

Člověk narozený ve znamení Štíra je „člověkem mezi dvěma ohni“, spalovaný vnitřní rozervaností. Horké vášně se mohou střídat s nesmírným chladem. Vnitřní nepokoj ho někdy dělá přímo násilnickým. Je nevypočitatelný, nedotknutelný, ale od lidí, které má rád, vyžaduje absolutní poslušnost.

Smyslová extáze Štíra je výrazem jeho touhy po splynutí s partnerem. Nikdy není sám; vždy se najdou lidé, které přitahuje a kteří ho následují.

Štíři vynikají v zaměstnání, v němž je nutné proniknout do hloubky, měřit se s ostatními.

Muž Štír má vytříbený smysl pro lásku. Jeho sexuální život začíná v rané mladosti a trvá do vysokého věku. Sex a láska ho fascinují. Miluje vášnivě, bez toho, aby přitom ztrácel vědomí sebe samého. Je velmi romantický a touží po stejně založené partnerce. Láska bez žárlivosti, sexuální přitažlivosti a vášně je pro něj jako neosolená polévka. Když se uchází o ženu, dělá to s absolutním nasazením. Vyžaduje úplnou oddanost, vzdaní se vlastní individuality, aby se mu žena vydala na milost a nemilost. Manželství - pokud nějaké uzavře - je vysloveným manželstvím z lásky, ale nemívá dlouhé trvání. Žárlivost a neskrývaná krutost stěžují jeho partnerce život. Pokud trápí svou oběť, tak z lásky, ne z nenávisti; je posedlý touhou se jí úplně zmocnit, chce, aby mu bezvýhradně patřila i v bolesti.

Mezi muži - Štíry je hodně starých mládenců. Může to souviset s tím, že si je dovede připoutat jen málo žen.

V zaměstnání je to vyslovený „tažný kůň“. Hodí se hlavně na profese, kde jsou potřebné vůdcovské vlastnosti, sugestivní síla, odvaha, bezvýhradní nasazení všech sil.

Muž Štír vyvíjí velkou aktivitu nejen v lásce, ale i v politice, práci, přátelství, náboženství, tedy v každé oblasti. Umí odstraňovat překážky, které stojí v cestě uskutečnění jeho osobních nebo společných plánů.

Mars ho obdařil schopností prosazovat svou vůli, mimořádnou iniciativou, ochotou a schopností konat. Je velmi ctižádostivý, potřebuje si stále dokazovat svou výjimečnost. Jeho ctižádostivost jde proto ruku v ruce se snaživostí, usilovností, přičinlivostí, pracovitostí, radostí z dosáhnutého výkonu, někdy až s přílišnou horlivostí, neklidem, netrpělivostí, bezohledností a despotismem. Ke Štírovi se hodí lidé narození ve znamení Raka, Ryb, Kozorožce a ve znamení Panny. Méně harmonické bývá spojení s Býkem, Lvem nebo Vodnářem.