Ryby v sobě spojují vnímavost proměnlivého znamení s emocionalitou vody, expanzivností Jupitera a tajuplným vlivem Neptuna. Tvoří bytosti, které jako ryba na suchu, se zdají nebýt ve svém živlu, nebýt z tohoto světa.

Klíčové termíny: věřím - utíkám.

Kladné vlastnosti: obětavost, citlivost, intuice, jemnost, soucit, imaginace a poezie, proměnlivost.

Záporné vlastnosti: lenost, nespolehlivost, nerozhodnost, zmatky, sentimentalita, fanatismus, podléhání zlozvykům, nedostatek smyslu pro skutečnost, nervozita, sklíčenost.

Dvanácté znamení zvěrokruhu spadá do konce zimy a do poslední etapy ročního cyklu. Tají sněhy a ledy, je to mlžnatá potopa světa, která rozpouští obsah věcí a stírá obrysy. V tomto mlhavém a vágním, nehmotném světě duch jasně nerozlišuje to, co končí, a co znovu začíná. Proměnná voda Ryb je kalná a modrozelená nesmírnost oceánu, kde se tvary ponořují a rozplývají jako loutka ze soli a v moři.

Osa Panna-Ryby vyjadřuje velké polarity svazující jedince s kolektivem, racionální s iracionálním, reálné s možným, detail s velkým celkem. Je to mikroskop (Panna) a teleskop (Ryby).

Dvanáctému znamení vládne planeta Neptun, symbolizující tušení hlubin, dar ztotožnění, inspirace, vnímavosti, mediální schopnost, ale také zmatení a neschopnost rozlišovat: stavy hypnózy, mystika společenstev a kolektivistické utopie.

Znamení se vyvíjí v neurčité a komatózní krajině, kde se linie vytrácejí a zvláštnosti mizí. Proto se člověk narozený v tomto znamení vždy cítí tak trochu jako občan odnikud a všude na sebe bere příležitostné zabarvení a masku. Jeho obrovská poddajnost ho činí ovlivnitelným, snadno přístupným, citlivým na všechny vnější vlivy, s obtížnou schopností volby a s odporem k angažovanosti, což mu vůbec neusnadňuje život. Jeho potřeba rozplynutí a splynutí ho ostatně může dovést k obětem nebo k negaci vlastní osobnosti. Tato neustálá nerozhodnost a zkapalňování struktur ho udržují v únikovém, tápavém chování. Vypadá, jako by se chtěl sám rozpustit, aby cítil svou skutečnou existenci. Jeho hlavní problém je tedy zachovat si nebo realizovat určitou vnitřní jednotu. Bez ustání pluje mezi dvěma proudy, bez konkrétní opory, a proto žije prolínavým, osmózním způsobem a snadno podléhá sugesci, osvojuje si módní směry, vyhýbá se problémům a utíká před překážkami. Při bezprostředním nebezpečí hledá obvykle útočiště ve světě přeludů a vnitřních vidin. Tak ho obojaký charakter předurčuje k fabulaci, chimérám. Jeho ideál je skutečně buď se nechat ovládnout, anektovat, nebo ospravedlnit své bytí na tomto světě svou užitečností; ostatně touží být nepostradatelný a má výjimečnou schopnost ponořit se do hlubin bytí, z nichž může vynést poklady intuice a představivosti. Tu se jeho slabost stává neocenitelnou tvůrčí silou, pakliže nezabloudí v sebeobětování a v masochistickém pokání.

U některých Ryb vyvolává strach z iracionálních tendencí zcela opačné chování, posedlost logickou přesností a prudké odmítání každého romantického vznětu, z čehož plyne pocit osamělosti a vyloučení.