Panna spojuje přizpůsobivost proměnlivého znamení s praktičností země a inteligencí Merkura.

Klíčové termíny: studuji - obávám se

Kladné vlastnosti: bystrost, skromnost, čistota, důkladnost, důvěryhodnost, pracovitost, střízlivost, skepse, kritičnost, náročnost, analýza a konkrétnost.

Záporné vlastnosti: malichernost, přehnaná kritičnost, pedanterie, nuda, suchopárnost, citový chlad, masochismus.

Panna jako poslední znamení léta je poslední etapa denního cyklu a první poloviny zvěrokruhu. Po sluneční kulminaci Lva přichází ego do fáze ústupu. Je to doba zralého klasu a požaté úrody, kterou je třeba uskladnit a vytřídit. Úlohou znamení je vybírat, měřit, vylučovat, organizovat všechny substance nashromážděné během předcházejících fází. Panna dělá skutečný úklid po první polovině zvěrokruhu. Odtud její vztah ke střevům, asimilačním a třídícím orgánům, které vylučují nepotřebné a škodlivé látky. Odtud také vztah znamení VI. domu, který odpovídá domácím pracím, každodenní dřině a zdravotním problémům. Proměnná země Panny je vysušená, zneplodněná, očištěná půda. V protipólu k velkému oceánskému rozplývání Ryb je to suché, čisté a přesně vymezené zrnko písku. Vládcem znamení je Merkur. Ale je to hodně jiný Merkur než ten šibalský provazochodec z Blíženců: tady je planeta velice intelektualizovaná, je to planeta rozlišování a zařazování.

Panně se obvykle přisuzuje soubor charakteristických znaků, zahrnující zdrženlivost, střízlivost, úzkostlivou přesnost, uzavřenost, zábrany, dokonce i komplex méněcennosti. Ve skutečnosti je však toto znamení subtilnější a dvojznačnější. Jednání Panny je postaveno na selekční ose: vymezit, oddělit, zkontrolovat, změřit, vytřídit. Lze si položit otázku, zda tato starost o logiku, o zdravý úsudek, o přesnost není ve skutečnosti formou sebeobrany, odpovědí na tajnou úzkost z vnitřní rozpolcenosti a anarchie - se studem a nesmělostí těch povah, které se stahují do sebe ze strachu z příliš chaotických vášní. Tato konfigurace obyčejně vede Pannu k přehnaně úzkostlivému, puntičkářskému, obezřelému chování, k hospodárnosti až skrblictví s potřebou pořádku a míry ve všem. Tato přesnost, smysl pro detail, respekt k nařízením a pravidlům se pojí se snaživostí, s pečlivým plněním úkolů. S touto seriózností a perfekcionismem Panna vypadá, jako by brala svět až příliš vážně. Existence je pro ni synonymem povinnosti, pořádku a ctnosti.

Ale toto chování se někdy úplně zvrátí, vyvolá vzpouru a agresivitu s ničivými vzněty, dost podobnými výbuchům Štíra. Z moudré Panny se stává bláznivá Pann, plná provokujícího antikonformismu, úmyslně pěstující nezávislost a vzpouru. Ve skutečnosti úzkost z propasti obvykle nutí Pannu zadržovat, kontrolovat, cenzurovat. Ale sám tento způsob reagování je někdy pociťován tak násilnicky, že vyvolává prudký zvrat. Znamení většinou osciluje mezi oběma tendencemi: jednou rukou ukládá, druhou rozhazuje; ta nejstydlivější a nejcudnější se oddá nejnespoutanější rozkoši.

Naštěstí má Panna vzácnou schopnost odstupu: je to pravděpodobně nejserióznější znamení a zároveň znamení, které samo sebe bere nejméně vážně.