Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Od jarní rovnodennosti 20.03.2024 4,06 Ostrava

do letního slunovratu 20.6.2024 22,50 Lč

 

Jarní rovnodennost přinese velmi výrazné společenské změny.

Rozložení planet ve zvěrokruhu tvoří konfiguraci zvanou miska.

Miska znamená, že všechny planety ve zvěrokruhu jsou na menším prostoru, než je 180°. Tato konstelace je založena na úzkém a zároveň intenzívním motivačním poli. Obvykle se dosáhne vytyčených cílů, subjekt necouvne před žádným prostředkem. Hnací silou je vůle.

Povahu motivace, která vede takovýto osud, naznačují nebeská tělesa na obou krajních koncích misky. Je to Pluto, které je ve znamení Vodnáře ve 12. domě, v konjunkci s ascendentem a žádá si dokonalou transformaci společnosti. V opozici na Pluta je Měsíc ve znamení Lva v 6.domě v konjunkci s descendentem. Měsíc je symbolem lidstva, descendent ukazuje na vztahy. Tato opozice si žádá dokonalou přeměna společnosti. Vidíme soustředění sil, které způsobí trvalé napětí a frustraci. Tato osa – Měsíc dsc, opozice Pluto asc je klíčová.

Postavení zbývajících planet je v 1. kvadrantu, osobním. Bude záležet na každém z nás, na kterou stranu se připojíme. Tato koncentrace planet podporuje motivaci, pevnou vůli naplnit vytyčené cíle, nové úzké a hluboké zájmy.

Východiskem řešení nové situace je Slunce na 1°Berana – vláda v konjunkci s Neptunem na 28°Ryb.

Konjunkce podporuje duchovní vzestup, vstupujeme do období světla, nadbytku, vynoření se nových, dosud neznámých forem a potencialit vědomí. Teď je důležité stát se novým člověkem pro nový cyklus zkušenosti, překonat svou nejistotu a slabost, dívat se dopředu a neotáčet se zpět.

 

Konfiguraci obálka tvoří planety Slunce konjunkce Neptun, sextil Pluto ve znamení Vodnáře na asc., trigon bod štěstí ve znamení Váhy a 7. domě, Měsíc ve znamení Lva a šestém domě v konjunkci s dsc, trigon Slunce v Beranu v konjunkci s Neptunem v Rybách v 1.domě.

Konfigurace obálka je vysoce produktivní konfigurace, podporuje možnost svobodného hledání, osobní iniciativy a průkopnictví.

Slunce konjunkce Neptun – Neptun podporuje proces čištění společnosti od korupce, zvrácených praktik, iluzí, materialismu. Významná je síla ducha zasáhnout do osobního života, odstranit sobectví, staré závislosti. Neptun nás přivádí do spojení s vyššími duchovními silami. Propojení Slunce – vláda – s duchovní oblastí ve znamení Ryb a Berana v 1.domě přináší nové formy jednání pro nové příležitosti, které jsme doposud nepoznali. Je zde symbol nadbytku, symbol úrodné zahrady.

Sextil Pluto Ve znamení Vodnáře na asc. - vládnoucí moc rozhodne o klíčových situacích – žádá se dokonalá přeměna společnosti.

Vstup Pluta do Vodnáře – 22.1.2024 a zpět do Kozoroha 1.10.2024, opět do Vodnáře 21.11.2024 na příštích asi 30 let. Budeme jako lidstvo procházet velmi významnou proměnou, která oddělí vše nepotřebné, zastaralé, bolestné a to bude nahrazeno novým, výrazným duchovním vzestupem.

Pluto trigon bod štěstí ve znamení Váhy a 7. domě – přinese vstup do dosud nepoznaných nových hodnot. Lidé mohou vytvářet nová společenská seskupení podle své duchovní vyspělosti. Silnější a starší budou pomáhat méně vyspělým, aby i jejich vývoj mohl být uspíšen.

Bod štěstí sextil Měsíc ve znamení Lva a šestém domě v konjunkci s dsc – naznačuje vysokou produktivitu s vynikajícími interpretačními schopnostmi. Nebezpečí je v zaměření se na jeden názor a ostatní nejsou vyslyšeni. Je jedno, co si kdo myslí, rozhodnutí provede vláda.

Měsíc trigon Slunce Neptun – vláda rozhoduje o klíčových situacích, o významné spolupráci s lidem. Je nutné navázat souladné vztahy.

 

Aspekty

Slunce Neptun trigon MC ve znamení Střelce

Začíná nové období. Je čas jednak sklidit to dobré, co bylo zaseto a jednak najít nové formy pro nové příležitosti. Potřebujeme moudrost, vyrovnanost, klid a mír v konfliktu.

Od vlády se očekává, že bude podporovat obchod, spolupráci s opozicí a zklidňovat lidové vrstvy. Důležitá je neustálá transformace, vyrovnanost, klid a mír.

Jupiter konjunkce Uran

Vláda bude komunikovat s opozicí. 26.5.2024 Jupiter přechází ze znamení Býka do znamení Blíženců, což uvolní komunikaci, zlepší vztahy, zlepší sociální kontakty, bude podporovat cestování.

Mars ve Vodnáři a 1. domě, kvadratura Uran ve 3. domě

Tento aspekt zesiluje napětí ve vztazích, v komunikaci, zvýšenou možnost úrazů. Napětí bude zesilováno v masmédiích, obchodních a sousedských vztazích.

Venuše konjunkce Saturn v Rybách a 1. domě

Tento aspekt má silný duchovní význam. Pevná vůle a odvaha překoná všechny překážky, člověk má schopnost najít vstup do transcendentální roviny reality. Člověk je na cestě za duchovním poznáním, za osvícením. Podporuje duchovní vzestup.

2.pol. dubna přinese zklidnění, rekonstrukce, mír, posun techniky.

7.5. čas lásky a klidu. Slunce, Luna, Venuše, Uran v Býku.

 

Osa Mu, Merkur, Chiron ve znamení Berana a druhém domě, opozice JMU ve Vahách a osmém domě

Tato osa ukazuje naši minulost, odkud jdeme a kam směřujeme, budoucnost. JMU, minulost nám zklidňuje mysl, potřebujeme si dopřát odpočinek. Váhy vyhledávají partnerství. Spojujeme se s lidmi, kteří ulpívají na starých zkušenostech, bojí se osamostatnit a přijímat změny. Setrvávají v klidu a očekávání.

Mu, Merkur a Chiron v Beranu a druhém domě – kam směřujeme. Beran je nový začátek, ohnivé, aktivní znamení, druhý dům jsou naše hodnoty. Každý máme svoji cestu, každá vyznáváme své hodnoty. Podle toho se také spojujeme. Někdo je aktivní, činorodý, jiný má nedostatek potence, stahuje se do sebe, je nerozhodný. Je třeba najít rovnováhu mezi aktivním žitím a odpočinkem. Chiron podporuje užití tvůrčí imaginace.

Jupiter Uran 3. dům v Býku, trigon Lilit v 7. domě v Panně

Spojení posiluje odvahu čelit krizím a bouřím, mít charakter, naučit se rozeznat, co z naší kultury a náboženství má význam pro nás osobně a co posiluje snahu rychle dosáhnout výsledků. Co už není naše, toho si nevšímáme. Panna je čistotná, pečlivá, dbá na přesnost a detaily. Lilit je vzpurná, neposlušná, ráda dělá podle svého. Je to rozpor, kterým všichni procházíme. Dualita poslušnost a vzpurnost. Každý se rozhoduje podle svého. Lidé stejného smýšlení se spojují a jsou vzorem ostatním.

Jupiter Uran kvadratura Mars, sextil Venuše Saturn

Je zde nová evoluční vlna, přináší napodobování vzorů, inspiraci. Aspekt přináší napětí. Potřebujeme se zajistit pro dobu nedostatku, potřebujeme předvídat, přizpůsobit se. Člověk putuje cestou ke světlu, využívá především svoji vůli. Svobodná vůle Je zbraní použitou proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli.

Mars kvadratura MC – žádá se vyrovnanost, klid a mír v konfliktu

Pluto 1.10. 2024 návrat do Kozoroha, dokončení, uzavření minulosti. 21.11.2024 zpět do Vodnáře. Přináší svobodu, rovnoprávnost, spolupráci, rozvoj individuality, originality, přátelství. Zde zůstane asi příštích třicet let.

3.6.2024 Pluto trigon Jupiter z krize se rodí nový život.

 

SHRNUTÍ

1. Lidé mají vůli zvítězit, koncentrují se na vytyčené cíle. Nebezpečí – vše může být smeteno.

2. Podpora osobní iniciativy, svobodného hledání. Nebezpečí – zaměření se na jeden názor, ostatní jsou nevyslyšeni.

3. Začíná nové období – klid a mír v konfliktu. Nebezpečí – vše může být smeteno.

4. Nový začátek potřebuje dostat podporu. Nebezpečí – pasivita.

5. Rozeznávat, co je naše kultura a co má pro nás význam.

6. Napodobování vzorů, inspirace.

7. Potřeba zajistit se pro dobu nedostatku, silná vůle, vyrovnanost a mír v konfliktu.