Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Každému roku vládne jedna ze sedmi planet, jejíž vibrace ovlivňují dění na planetě Zemi. Po roce se planety střídají ve svém vládnutí. Předávají si vládu podle chaldejského pořadí tak, že po Slunci následuje Venuše, pak Merkur, Luna, Saturn, Jupiter, Mars a opět Slunce atd.

Podle chaldejského kalendáře změna vlády přichází při jarní rovnodennosti, podle křesťanství při zimním slunovratu, narození Ježíše Krista.

V roce 2023 vládnoucí planetou byl Mars, má dvě tváře. Pozitivní stránkou nadvlády této planety je solidarita, budovatelský zápal, schopnost oprostit se od minulosti. Technologické inovace, schopnost vnější agresivitu zvnitřnit a pročistit, rozvoj řečnictví.

Skutečný nepřítel je v našem nitru. Nerozpoznán, přesunuje se do vnějšího světa. Bojištěm je naše duše, boj mezi ctností a neřestí.

Mars představuje oddělující a utvrzující duševní procesy, jež člověka zpevňují a oddělují, čímž zvyšují jeho energie, upevňují jeho sebevědomí a prosazení vlastního Já.

Druhá tvář je destruktivní. Preferuje bojovnost, sparťanský životní styl, řinčení zbraní. Přináší horečky, válku a smrt. Poslední marsické období bylo mezi dvěma světovými válkami ve 20.stol.

Jeho symbolem je „Červený jezdec Apokalypsy“ má moc vzít mír ze země, aby se lidé vzájemně vraždili – červená barva. Rozpadají se sociální struktury, zanikají říše a společenské instituce. V módě je také černá barva a kapuce, které zakrývají obličej.

V roce 2024 je vládnoucí planetou Slunce. Jsme obdarováni duchem, máme schopnost svobodného rozhodování, schopnost myslet, rozlišit dobro a zlo, pravdu a lež.

Sluneční období v těle ovládá páteř, to je mravnost. Srdce, je příbytek lidského ducha, jsme dobrosrdeční. Dále imunitní systém, máme tvůrčí schopnosti.

Filozofií vlády Slunce je láska k moudrosti, potřeba pravdy, sebevýchovy, sebezdokonalování. Stojí proti silám zla.

Úkolem doby je vytvořit novou filozofii. Tou je celistvá moudrost – duch, duše, tělo, syntéza všech poznatků – zjevení, rozum, zkušenosti.

Výrazným znamením dnešní doby je postmoderní rozklad hodnot, rozpad morálky, lhostejnost srdce. Projevuje se nepřítomností duchovna, ztrátou svého ukotvení, selháním imunity, absencí smyslu pro hodnoty.

Úkolem doby je opustit duchovní dětství a stát se dospělým. osamostatnit se v duchu. Nemáme pro to žádné tradice, autority, zvyky. Naše DNA pracuje jen na 5 %, 95 % je nekódující – odpadní. Významným příslibem může být kvantové léčení, to je léčba na více úrovních. Nejen léčba těla, ale také naše emoce, naše myšlenky a spiritualita jsou příslibem naší významné duchovní proměny.

Demokracie je schopnost samostatně myslet, posoudit pravdu a dobro, důstojnost a hodnoty jednotlivce. Potřebujeme vytvořit samostatnou, zodpovědnou individualitu.

Globalizace dnes sjednocuje zlato, netvoří však demokracii, ale plutokracii. Je to vláda boháčů a podsvětí.

Podle čínské kosmologie je rok 2024 rokem Dřevěného draka

Dřevo je jangový prvek, který se zrodil z Vody. Je ohebný, dobře roste, je dravý až agresívní, pohání ho síla, která se šíří všemi směry.

Drak je síla, která přináší zdraví, dostatek energie. Je to síla zrodu. Je důvěřivá, vznešená, moudrá. Touží po dokonalosti, má dobrý úsudek. Opačně pak je dráždivá, říká věci, o kterých příliš nepřemýšlí, je tvrdohlavá.

Drak vždycky vítězí, i když se postaví do služeb zla.

V Asii je symbolem štěstí a má nebeskou moc.