Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Rozložení planet ve zvěrokruhu tvoří lokomotivu. Táhnoucí planetou je Lilit v Panně v konjunkci s MC. Panna je zemské, praktické znamení má léčivé schopnosti, smysl pro pořádek, systém. MC představuje vládu, projevy na veřejnosti. Lilit tvoří proti pól Panny. Její energie je uložena v hlubokém nevědomí a má velkou potřebu odboje, nezávislosti a rovnoprávnosti. To může způsobovat zdravotní potíže zvláště z přepracování. (Saturn v Rybách)

Závěrečnou planetou lokomotivy je Uran v Býku v konjunkci s descendentem.

Přináší požehnání nadpřirozených sil, konjunkce s descendentem oznamuje, že skutečný nepřítel je v mysli. Ego, vztah k vlastnictví. Uran je nositelem změn a žádá očistu od starých a přežitých struktur. Změnu přináší Vodnář – Uran, což je opozice od ulpívavého Býka, který nemá rád změny.

 

Hlavní konfigurace planet je Drak, zemský trigon. Ten je praktický, materialistický, stálý a opatrný, tedy s vynikajícím obchodním talentem, nebo se zdravou smyslností. Hrozí tu však nebezpečí netečnosti, slabé představivosti, hmotařství, do extrému dohnaného pragmatismu.

Slunce Merkur ve znamení Kozoroha, 2. dům – vláda potřebuje překonat nejistoty a slabosti, media se musí vyhnout konfliktům. Důležité jsou finance a hmotné zajištění.

Trigon Lilit MC ve znamení Panny. Do 15.6. se Lilit nachází ve znamení Panny. V tomto znamení silně reaguje na každé přetížení a problémy v práci psychosomatickým onemocněním. Musíme si hlídat abychom se nepřepracovávali, pokud nechceme mít zdravotní problémy.

Trigon Jupiter konjunkce Měsíc ve znamení Býka a 6. domě – Jupiter vzbuzuje touhu po obdivu, důležitá je odvaha čelit bouřím. Trigon přináší vysokou citlivost, empatii, emocionalitu a přizpůsobivost. Nevýhodou je, že přílišná přizpůsobivost může přinést katastrofu, pokud podněty přichází ze špatného prostředí. Měsíc je v napětí mezi lidem a vládou. Je zde skrytá rozbuška, nebezpečí psychózy. Důležitá je pevná vůle, na vyšší rovině podpora duchovních sil.

 

Sextil Saturn konjunkce IC – tvoří napětí na ose Lilit – Saturn, IC. Podporuje pocit pomíjivosti, zaniklá kultura uchovává zprávy o tom, čeho bylo dosaženo. IC – přítomnost Boha i v těch nejvíc materiálně zaměřených aktivitách. Důvěra je cesta k vyřešení této konfigurace.

 

Druhou velkou konfigurací je vodní Drak – vodní trigon je emocionální – Venuše konjunkce Asc.

Ascendent je ve znamení Štíra. Je hluboce emotivní, potřebuje vnitřní svobodu. Člověk má své svědomí, svůj smysl pro hodnoty, cítí, že žil správně, splnil všechny povinnosti. Venuše dokáže napětí zjemňovat a harmonizovat.

Trigon bod štěstí ve znamení Raka a osmém domě – zesiluje praktickou starost o vyplnění životní zodpovědnosti jako je rodina, práce, zdraví.

Trigon Neptun ve znamení Ryb a čtvrtém domě – podporuje proces čištění korupce, zvrácených praktik, materialismus. V osobním životě, odstraňuje sobectví a staré závislosti.

Sextil Uran konjunkce Dsc ve znamení Býka a sedmém domě

Důležitá je ekonomika a vztahy se zahraničím. Může přinášet změny. opozice Venuše na ascendentu – Venuše zjemňovat a harmonizovat napětí.

 

 

T – kvadratura – osa MU – JMU ve znamení Váhy a jedenáctý dům – kolektivní vnímání spolupráce, přátelství, zájem a starostlivost o méně vyvinuté duše,

Mu ve znamení Berana, konjunkce Chiron pátý dům – důležitá je individualita, každý sám za sebe, uvědomělí lidé se spojují, vzájemná spolupráce, vstup do zahrady splněných přání.

Kvadratura Pluto – vládnoucí moc rozhodne o klíčových situacích. Žádá se dokonalá přeměna společnosti. Vidíme soustředění sil, které způsobuje trvalé napětí a frustraci.

Jsou tři možnosti, jak řešit napětí tvořené T – kvadraturou

a/ necháme se bezmocně dusit

b/ projevíme hněvivý odpor, chováme se antagonisticky

c/ jednáme konstruktivně, snažíme se sbírat zkušenosti, zjemnit chování, usilujeme o vzrůst. Chápeme se výzvy, kterou nám život přináší.

 

Aspekty

Slunce – vláda – vůdce je schopen tuto moc vykonávat správně konjunkce Merkur – masmédia, školství, komunikace. Moc může být zneužita destruktivním způsobem.

trigon Měsíc – lid – konjunkce Jupiter – filozofie, zákony, zahraniční politika – schopnost překonávat překážky. Přítomná je touha vzbudit obdiv a mít odvahu čelit bouřím. Trigon přináší vysokou citlivost, empatii, emocionalitu a přizpůsobivost. Nevýhodou je, že přílišná přizpůsobivost může přinést katastrofu, pokud podněty přichází ze špatného prostředí – napětí mezi lidem a vládou je zde skrytá rozbuška – nebezpečí psychózy, důležitá je pevná vůle, na vyšší rovině podpora duchovních sil

Mars – představuje vojenskou složku státu tvoří kvadraturu s Neptunem ve znamení Ryb – duchovní složkou. Ta je v tomto znamení velice silná. Podporuje náš duchovní vývoj, pomáhá dočišťovat staré tzv. "karmické" záležitosti. Nyní můžeme pustit a opustit vše, co nás zatěžuje. Veškeré křivdy a zranění, odpustit sobě i druhým. Tímto jednáním se nastartuje hluboký léčivý proces a také se podpoří naše schopnost soucítit s druhými. Důležitá je práce s vlastní intuicí. Ta nás vede tou správnou cestou. Je důležité překonat korupci, odstranit chyby, závislosti. Představivost v předvídání vyšších stádií vývoje

trigon osa MU – Mu brána do zahrady splněných přání. JMU staré duše pomáhají méně vyvinutým bytostem, starostlivost, zájem.

Pluto – žádá se dokonalá přestavba. Jedna éra končí, druhá začíná

Vstup Pluta do Vodnáře – 22.1.2024, do Kozoroha 1.10.2024, do Vodnáře 21.11.2024 na příštích asi 30 let

Vodnář – vláda lidu, demokracie, svoboda, tvořivost, originalita.