Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Jupiter – expanze, touha vzbudit obdiv a mít odvahu čelit bouřím. Spolupráce se zahraničím, obchod. Spolupráce přináší vysokou citlivost, empatii, emocionalitu a přizpůsobivost. Nevýhodou je, že přílišná přizpůsobivost může přinést katastrofu, pokud podněty přichází ze špatného prostředí

Jupiter prochází znamením Býka – ovlivňuje zahraniční obchod, ekonomii naší země, sloužíme. Od června 2024 přechází do znamení Blíženců, bude podporovat spolupráci, komunikaci. Bude vzbuzovat hluboké emoce.

 

Saturn – pomíjivost, zaniklá kultura uchovává zprávy o tom, čeho bylo dosaženo. Oblast čištění přežitých a zastaralých způsobů řešení situací. Saturn prochází znamením Ryb, podporuje hlubokou emocionalitu, působí nejvíce na naše nitro. Na podzim pak příčinou vyvolání emocí budou finance.

 

Uran – vztah k vlastnictví. Uran je nositelem změn a žádá očistu od starých a přežitých struktur Změnu přináší Vodnář – Uran, což je opozice od ulpívavého Býka, který nemá rád změny. Uran přináší požehnání nadpřirozených sil. Důležitý je vztah se zahraničím, může přinášet změny. Prochází znamením Býka, což způsobí změny v našich vztazích – zima descendent – čištění, žádá se vyprázdnit staré představy. Na jaře pak změna v komunikaci, obchodní spolupráce Na podzim nová proměna, důležitá bude tvořivost.

 

Neptun – proces čištění korupce, zvrácených praktik, materialismu. Síla ducha může zasáhnout do osobního života, odstranit sobectví, staré závislosti. Neptun nás přivádí do spojení s vyššími duchovními silami. Prochází znamením Ryb a ovlivňuje naše spirituální tělo. Žádá se hluboká proměna. Působit bude nejvíce na vládu, media a uměleckou sféru. Ovlivňovat bude také naše vztahy.

 

Pluto – vládnoucí moc rozhodne o klíčových situacích – žádá se dokonalá přeměna společnosti. Vidíme soustředění sil, které způsobuje trvalé napětí a frustraci.

Vstup Pluta do Vodnáře – 22.1.2024, zpět do Kozoroha 1.10.2024, opět do Vodnáře 21.11.2024 na příštích asi 30 let. V zimě transformaci nejvíce pocítí lid, na jaře vláda – bude důležitá očista od negací. V létě bude ovlivňovat naše finance, podnikání a komunikaci, což bude zesíleno.

 

Měsíční uzly – Beran – Váhy

JMU ve znamení Váhy 8. dům – propouštíme kolektivní vnímání spolupráce, přátelství, zájem a starostlivost o méně vyvinuté duše, Mu ve znamení Berana a 5. domě – zesilujeme, důležitá je individualita, každý sám za sebe, uvědomělí lidé se spojují, vzájemná spolupráce, vstup do zahrady splněných přání. Měsíční uzly ukazují odkud jdeme – naše minulost – JMU, Váhy – odstranění nejistoty, váhavosti, slepé poslušnosti a kam jdeme – cesta do nitra, zesílená individualita, bolestné odhalení naší minulosti a zaměření se na organizaci hmotného světa.

 

Lilit – ve znamení Panny. Panna je zemské, praktické znamení, má léčivé schopnosti, smysl pro pořádek, systém. Podpora přichází od duchovních sil.

Lilit tvoří proti pól Panny. Její energie je uložena v hlubokém nevědomí a má velkou potřebu odboje, nezávislosti a rovnoprávnosti. To může způsobovat zdravotní potíže zvláště z přepracování. (Saturn v Rybách). Během tohoto období je třeba starat se dobře o své tělo a nezatěžovat především zažívání. Všechny potlačené a nezpracované emoce nyní výrazně působí na naše zdraví. Lilit v Panně také nastoluje téma slušnosti a "poslušnosti". Panna vyznává ctnost a slušnost, avšak Lilit odmítá podřídit se příkazům. Panna slouží ostatním a pomáhá a mylně se domnívá, že si takto vyslouží právo na příslušnost k ostatním. Přitom ale stále zůstává v podřízené pozici. Cílem je dosáhnout sebe hodnoty a nečekat na ohodnocení zvenčí – to je cesta z podřízené pozice. 

Lilit v Panně nejvíce ovlivňuje generaci narozenou v 60. letech 20. století, kdy Pluto tvořilo konjunkci s Uranem ve znamení Panny – generační úkol – zavádění počítačů, ekologie, alternativní zdravotnictví.

29.6.2024 vstup Lilit do znamení Váhy – během následujících devíti měsíců budeme mít možnost hlouběji pochopit svůj vlastní přístup k partnerským vztahům. Lilit bude z našeho podvědomí vytahovat veškeré bloky a komplexy týkající se vztahu – strach z odmítnutí, strach ze zranění, téma partnerské závislosti a také naši touhu uvidět v partnerovi sebe sama. Nyní můžeme pochopit, že základním impulzem k navázání partnerského vztahu je nevědomá snaha lépe pochopit a přijmout sebe sama