Příspěvky

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

POZVÁNKA

na kurz Horární astrologie

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Planety na západní polokouli – znamenají závislost

Mars Venuše Lilit Měsíc v 9. domě  - Tato konjunkce je velmi silná, učí nás, co je nejdůležitější. Planeta Mars a Lilit zdůrazňují jako nejdůležitější význam odpočinku, relaxace, uvolnění. Venuše a Měsíc povzbuzují ženskou intuici, povzbuzují nás k tvorbě vizí, k využití těch nejduchovnějších energií, ke vzniku nových a krásných forem, které se mohou uskutečnit. Venuše je bude zviditelňovat a ve znamení Lva dramaticky prezentovat jako ideál.   

Grand trigon – Mars Venuše Lilit Měsíc v 9. domě, trigon Chiron,trigon bod štěstí sextil Merkur a Venuše  - stará moudrost zjevuje tradiční moudrost a pomáhá pochopit, že život se vyvíjí v cyklech, že každý vývoj prochází také krizí a přináší bolest a utrpení. Bolest a utrpení překonáváme láskou a soucitem. Dramatickou prezentací ideálů, vzniknou nové a krásné formy. Představivost, předstírání, napodobování, i to je forma učení se.

Trigon – JMU trigon Slunce trigon Saturn – trigony harmonizují a zklidňují naše bolestné vzpomínky na minulost, které jsme se museli vzdát. Přišla změna, ze které už není návratu. Je nutné podílet se na službě, být zodpovědný a oddaný novým vizím. Starý svět mizí, nový povstává. Oddanost nutí ke konání.

Grand kvadratura – Pluto kv. JMU kv. Měsíc Lilit Venuše Mars kv. Jupiter MU kv. Pluto – grand kvadratura přináší napětí, vyvolává bolestné vzpomínky na minulost, které jsme se museli vzdát. Důležitý je odpočinek, důležité bude překonávání krizí soucitem. Vláda, moc výkonná, rozhodne o klíčových situacích.

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Saturn Měsíc a Neptun jsou v Rybách – Saturn tvoří opozici na Saturn v kon. S Měsícem republiky. Skrze různá omezení obyčejných lidí může vláda upevnit svoji moc. Je třeba se chránit před agresí. Sociální nestabilita přinese novou chuť podnikat, vynořují se nové originální možnosti, které podpoří duchovní vzestup.   

Slunce, Merkur, Chiron a Jupiter v Beranu– je důležité projektovat si celistvost. To je propojovat a pročišťovat všechny energie, vynořují se nové formy. Mnozí budou chtít ulpívat ve starém systému, nemohou pochopit změny. Očekává je důstojné stažení se do sebe – liška a kyselé hrozny.

MU kon. Venuše opozice Slunce trigon Saturn – rozpor – bolestná prázdnota, sociální nestabilita, je potřeba se zbavit nánosů minulosti a najít novou kvalitu bytí. Důležitá bude tvořivost, změna finančního systému, posilování individuality. Možné změny v parlamentu.

Pluto ve Vodnáři kv. Venuše – bolestná prázdnota, sociální nestabilita, je potřeba se zbavit nánosů minulosti a najít novou kvalitu bytí, Pluto přináší nové vize. Konkretizace. Je třeba se chránit před agresí.

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Konfigurace – grandkvadratura – JMU, Lilit, MU Venuše, Pluto

JMU ve znamení Štíra opouští starý systém, ve kterém Štír ještě vyhledává hlubiny minulosti, které pročišťuje. Ascendent ve Štíru posiluje víru v nový život. Lilit ve znamení Lva (divadlo) a v 9. uzavřeném domě sděluje, že starý pořádek musí být zničen, aby uvolnil místo pro nové ideologie. Nastupuje nová éra,

Pluta ve Vodnáři. Nová vývojová etapa zruší nadvládu bohatých a mocných nad obyčejnými lidmi, které tato „elita“ vnímá jako své otroky. Pluto vstupuje do Vodnáře 23.3.2023 a bude zde působit do 11.6.2023 kdy nastíní nové ideály, které budou uváděny do konkrétních situací. Pak se ještě vrátí do Kozoroha. Trvalý vstup Pluta do Vodnáře bude 21.1.2024 asi na příštích 18 let, což je proměnlivé)

MU v Býku a 6. domě v kon. s Venuší způsobí setkání tradiční minulosti, poznávání starých civilizací, přepis dějin. Spolu s tvořivým duchem budoucnosti se vynoří i nová kvalita bytí, sebeobnova. Poznání a pročištění minulosti může přinést změnu a nestálost materiálních a sociálních pout.

 MU v Býku a 6. domě v kon. s Venuší trigon MC v Panně – Žádá se moudrost, rozvaha,soucit, vcítění

 

Slunce 1°Berana, Měsíc, Neptun v Rybách a ve 4. domě – nová chuť podnikat, vynoření se nových forem. Zesílené a pročištěné intuitivní vnímání pocítíme jako originální duchovní impulzy.

Merkur Chiron a Jupiter v Beranu, v 5. domě – bude třeba najít rovnováhu mezi oběma stranami – černou a bílou bude třeba propojit je v celistvost. Staré a nové. Nastane volba a výběr. Symbol pro tuto dobu je „liška a kyselé hrozny“, důstojné mlčení.

Uran v Býku kon.dsc 72°tvůrčí aspekt Saturn kon. IC v Rybách – Uran v Býku ničí staré a přináší nové. V sedmém domě v oblasti našeho vztahu k zahraničí. Jako válku mezi černou a bílou. Ne každý bude přístupný změnám. Prožijeme polarizaci hodnot - dobro, zlo. Nutná bude ochrana před agresí, sebeochrana

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Předpověď pro podzim roku 2022 a zimu, jaro, léto a podzim 2023

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Synanstry – podzimní rovnodennost 2022 – ČR 18.10.1918

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Zimní slunovrat 21.12.2022 22,48 Praha

 platí do jarní rovnodennosti 20.3.2023 22,24 Praha

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Synastry – zimní slunovrat 21.12.2022 22,48 Praha

a její vliv na Českou republiku 18.10.1918

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Rovnodennost jarní 20.3.2023 22,24 Praha

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Synastry jarní rovnodennost 23.3.2023 22,24 Praha

  a její vliv na Českou republiku 18.10.1918

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Slunovrat letní 21.6.2023, 16,58 Praha

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Synastry - slunovrat letní 21.6.2023, 16,58 Praha

  a její vliv na Českou republiku 18.10.1918

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Rovnodennost podzimní 23.09.2023 8,50 Praha

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Rovnodennost podzimní 23.09.2023 8,50 Praha, synastry s ČR

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

 

Odkud pochází, jaký je jejich původ?

Jak je můžeme používat?

Zpracovala astroložka MUDr. Milada Smrčková, členka ostravské astrologické společnosti

Lékařka z Valašského Meziříčí. Obětavě jezdila do Ostravy, kde na našich schůzkách měla řadu podnětných přednášek. Především vyložila Sabiánské symboly, které vydala ve své knize „Klíč k astrologické mandale“. Rovněž se podílela na překladech knih Maxe Heindela „Astrodiagnóza-průvodce léčením“, dále na překladech spisů Elmana Bachera „Hlubinná astrologie“, sledovala novinky astrologické literatury, které překládala a poutavě o nich přednášela.

Zemřela 11.4.2010 ve Valašském Meziříčí. Byla nám všem krásnou přítelkyní, moudrou rádkyní a příkladem nádherného člověka. Za její sluneční pobyt mezi námi jí děkujeme.

Kniha ke čtení zde

 

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

S těmito knihami se pojí kuriózní příběh, který započíná okamžikem, kdy jsem v astrologické diskuzi sdílel nabídku jednoho pražského antikvariátu, jež nabízel Roučkův Písemný kurs astrologický, načež o publikace projevila zájem paní astroložka dr. Jarmila Gričová, ale knihy byly prodané. Velmi mě to mrzelo, protože její zájem byl vážný, a radost z publikací tak nebyla naplněna. Rozhodil jsem tudíž sítě, a doufal jsem, že se někde písemný kurs objeví. Objevil.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Málo se ví, že ze života našich předků nám jako nechtěné dědictví zůstávají různá traumata, kterými oni ve svém životě procházeli. Zanechávají nám své bolesti, emočně nezvládnuté těžké situace, které jejich potomci pak ve svém životě zdědí. Je potom povinností potomků vůči svému rodu tyto zátěže pročistit, vyrovnat dluhy a nesrovnalosti ukončit. Ať je vše pročištěno, odpuštěno, ať energie může zase volně a svobodně proudit. Pokud si tyto zátěže uvědomíme, snadno se s nimi vyrovnáme. Pokud ne, mohou se nám cizí traumata v našem životě zopakovat. Je proto dobré vědět. Je to naše rodová povinnost, kterou máme vůči svým potomkům, vůči jejich zdraví a prosperitě.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Na začátku tohoto příspěvku o tradiční astrologii je třeba připomenout vliv nebeských těles a hvězd při šíření božských "energií" vesmírem a v souvisejícím fungování kosmické sympatie a osudu. Tento komplex víry – a potažmo i jejich náboženský rozměr – byl charakteristickým produktem helénistického a římského období; zatímco takové obecné pojmy jako kosmické sympatie, osud a dokonce i vliv hvězd na lidské záležitosti lze vysledovat ve starověkém Egyptě a klasickém Řecku, základní předpoklad astrologie – totiž víra v přímé a vypočitatelné spojení mezi planetárními pohyby a lidskými činy – se poprvé objevila po Alexandrových výbojích prostřednictvím fúze řečtiny s egyptskými a babylonskými myšlenkami, jíž provedli především stoikové. Tento vliv je nejvíce patrný v tom, co dnes nazýváme nativní astrologií. Svět astrologů je svět složený z času a prostoru, zčásti helénistický, zčásti řecko-egyptský, zčásti řecko-římský, zčásti pozdně imperiální (v případě pozdějších děl), v dalším případě dokonce zčásti babylonský.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Působení kosmických energií na náš čakrový systém a jejich využití pro své zdraví

Část 3

 V tomto zamyšlení se zaměřím na trávicí systém. Co všechno sem patří, jaké energie jsou významné, co nám sdělují?

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Působení kosmických energií na náš čakrový systém a jejich využití pro své zdraví

Část 2

Dnešní doba je velmi benevolentní v oblasti sexuality, stírá rozdíly mezi mužským a ženským pohlavím. Dnešní sexualita je uvolněná, nepodléhá žádným příkazům ani zákazům. Tato volnost je zákonitým vyrovnáním nezdravého omezování této posvátné síly v minulých staletích, organizovaného především církví, která tuto sílu využívala k manipulaci ve svůj prospěch. Zlom přináší až konec 19. století, zejména práce Sigmunda Freuda, jeho psychoanalýza a také samozřejmě práce dalších lékařů a filosofů. Do popředí se dostává zájem o lidské nevědomí, škodlivost potlačování přirozených pudů, což ve výsledku vede k onemocnění.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Působení kosmických energií na náš čakrový systém a jejich využití pro své zdraví

Část 1

Dnešní doba nás velmi zkouší na všech energetických úrovních. Společenských, pracovních, rodinných a samozřejmě také zdravotních. Únava, apatie, stále více nových informací, nepřehledných, manipulujících. Nutí nás neustále se zamýšlet nad správností našich rozhodnutí, jejich smysluplností, užitečností.