Vlastnosti astrologa

(Volně podle Leona Zawadzkého přeložila Dagmar Závodná.)

 • Musí umět najít klíč ke skrytým problémům
 • Musí umět vzít na sebe odpovědnost za své verdikty
 • Musí být silná osobnost
 • Musí mít schopnost empatie
 • Mít znalosti, přehled a snahu neustále se učit
 • Mít dobrou intuici
 • Mít cit pro rituály a schopnost je vykonávat
 • Být flexibilní, neulpívat na jednom systému a hledat cestu k Pravdě
 • Orientovat se i v psychologii, I Ťingu, snech, numerologii, tarotu
 • Schopnost vyjádřit srozumitelně symboly
 • Být ztotožněn se svou podstatou (vědět Kým Jsem)
 • Musí pochopit sama sebe, co nepochopí u sebe, nepochopí ani u jiných

Tyto vlastnosti mu pomohou pochopit vztah mezi povahou, současnou událostí a osudem. To vše je postaveno na hlubokém vztahu k Bohu, Vesmíru a Přírodě.

 

Slova Mistra Teofana (Pawel Teofan Sadowski),
když učil tyto zásady Leona Zawadzkého v r. 1963; LZ workshop B-B 1993;

(Přeložila Dagmar Závodná r. 2004)

 • Rozlišuj v horoskopu to, co je věčné, a to, co je pomíjivé. Tak porozumíš tomu, co je Pravdou a co jen momentální výhodou. To ti umožní porozumět hloubce Předurčení.
 • Rozlišuj Božské od lidského. Touhu po prospěchu nenazývej Láskou, přivlastňování nenazývej Přátelstvím, falešnou hrdost a tajnou dohodu nenazývej Důstojností.
 • Vnikej v Předurčení a uvidíš, že Předurčení je Láska, Přátelství i Důstojnost, neboť… Kdo nezná vládce, toho osud ovládne.

 

Etické zásady astrologa

 • Horoskop užívej vždy v tvořivém duchu.
 • Horoskopy, které jsou ti svěřeny k vypracování, měj ve velké úctě.
 • Horoskop druhé osoby nikdy nesmíš zneužít pro své vlastní potřeby, zájmy a zisky.
 • Nikdy nevykládej horoskop v odevzdaně osudu (fatálně).
 • Vlastníku horoskopu nikdy nepředpovídej přesný termín smrti či jiné těžké události. Neboť, i když se dokonce nezmýlíš, můžeš tím vzít vlastníku horoskopu vůli k boji o vítězství nad neštěstím.
 • Horoskop vykládej správně v duchu astrologické pravdy a srozumitelnosti, nepřidávej nic ze svých osobních názorů.
 • Vyvaruj se přehnané sebechvále na veřejnosti, neboť ta charakterizuje šarlatány a pseudoastrology.

 

Předsedové Astrologické společnosti

 • Astrolog Ing. Jaroslav Popelka do roku 2003
 • Astroložka Jana Muroňová 2003 – 2010
 • Astroložka Vladimíra Rašnerová 2010 – 2013
 • Astrolog Ján Kaleta 2013
 • Astrolog Ing. Jaroslav Popelka 2014 – 2016
 • Astroložka Dagmar Závodná 2016 – 2019
 • Astroložka Jana Muroňová 2019

 

Lektoři ostravské astrologické společnosti

Od 11.11.2003 se v naší společnosti vystřídalo 29 přednášejících.

 • Antonín Baudyš ml.
 • Světlana Bílková
 • Jan Frank
 • Jarmila Gričová
 • Adolf Inneman
 • Marie Jiskrová
 • Zlata Kačírková
 • Ján Kaleta
 • Iva Kulihová
 • Jana Muroňová
 • Jiří Nitsche
 • Josef Oršulík
 • Libuše Pernová
 • Jaroslav Popelka
 • Petr Radek
 • Vladimíra Rašnerová
 • Vladimír Sládeček
 • Alena Sladká
 • Milada Smrčková
 • Miloš Šebela
 • Karel Šesták
 • Břetislav Švidrnoch
 • Karel Tichý
 • Petr Trnka
 • Pavel Turnovský
 • Alex Waldemar
 • Jarmila Voženílková
 • Vladimír Velčovský
 • Leon Zawadzki

 

Účast na přednáškách

Rok nejméně nejvíce
2003 19 24
2004 23 45
2005 18 50
2006 15 32
2007 15 32
2008 10 28
2009 14 25

 

Rok 2010

Dne 2.9.2011 uplyne 20 let od založení Astrologické společnosti Ostrava.

K této příležitosti uspořádáme 10 čtyřhodinových přednášek o astrologii pro veřejnost.

Kurz základů Astrologie 2010 - 2011

Prezenční listina – 22 přihlášených

Tematické rozložení, obsazení lektory:

18.09.2010 – seznámení s astrologickou tematikou – Ján Kaleta

16.10.2010 – astrologický význam znamení – Dagmar Závodná

20.11.2010 – astrologické symboly – Josef Oršulík

18.02.2010 – osa kříže – Jana Muroňová

15.01.2011 – práce s aspekty – Jana Muroňová

19.02.2011 – planetární cykly – Vladimíra Rašnerová, Alena Sladká

19.03.2011 – astrologie a zdraví – Libuše Pernová

15.04.2011 – předpovědní tendence – Libuše Pernová

15.05.2011 – partnerské horoskopy – Jarmila Gričová

18.06.2011 – závěrečná beseda – Ján Kaleta

 

Rok 2014

Od ledna schůzky dále pravidelně pokračují. Pozvánky a komentáře zveřejňujeme  webu Pacific.

15.04.2014 Vila Univers – J. Oršulík svolal schůzku do vily Univers (přítomno asi 17 lidí)

ASO vede a schůzky organizuje od června 2014 D. Závodná

20.09.2014 – D. Závodná

18.10.2014 – J. Muroňová; D. Závodná

15.11.2014 – D. Závodná – Sadovský; Oršulík – mandaly

20.12.2014 – D. Závodná

 

Rok 2015

17.01.2015 – J. Popelka

21.02.2015 – L. Koloničná, J. Popelka

21.03.2015 – J. Gričová

18.04.2015 – J. Popelka

16.05.2015 – J. Muroňová

20.06.2015 – D. Závodná

19.09.2015 – L. Koloničná

19.10.2015 – J. Popelka

21.11.2015 – B. Švidrnoch

19.12.2015 – J. Muroňová, D. Závodná

 

Rok 2016

16.01.2016 – D. Závodná – Horární téma: zůstat nebo odejít

20.02.2016 – J. Popelka – Olga Hepnarová

19.03.2016 – D. Závodná – Roční oběh Slunce

16.04.2016 – L. Koloničná – Duše v Horoskopu

21.05.2016 – J. Popelka – rektifikace

18.06.2016 – D. Závodná

Schůzky pokračují v Om café od 17.9.2016

17.06.2016 – D. Závodná – O zatmění

15.10.2016 – D. Závodná – Mars v horoskopu; J. Muroňová – Mars a zdraví; J. Popelka – Mars v Radixu Hitlera

Od 15.10.2016 ASO – zvolena předsedkyní Dagmar Závodná

17.11.2016 – schůzka zrušena – nemáme volné Om café

17.12.2016 – D. Závodná – Mudrci a Ježíšův horoskop; J. Muroňová – prognóza na r. 2017; D. Závodná – tři horární horoskopy – jejich rozbor

 

Rok 2017

21.01.2017 – Robert Zapletal – Drahé kameny v horoskopu

Om café nevyhovuje schůzkám ASO, od května 2017 – přesun do Vily Univers.

13.05.2017 – Pavel Houfek – Program Solar Fire; J. Oršulík – Max Heindel – Poselství hvězd

16.12.2017 – L. Pernová – Prognóza r. 2018

 

Rok 2018

17.03.2018 – Bronek Rymer – Polský léčitel p. Popko; L. Pernová – ČR r. 2018 – Ingres Slunce do Berana

23.06.2018 – J. Oršulík – Planety podle kněze Maliarika; J. Muroňová – Ne peníze, ale informace zachraňuji

18.07.2018 – zemřel Ing. Josef Chromík (89 let) – Čest jeho památce

15.09.2018 – J. Gričová – Homosexualita v horoskopu

08.12.2018 – L. Pernová – Jak na štěstí v r. 2019, Astrologie + numerologie; D. Závodná – Iveta Bartošová a její osudoví muži

 

Rok 2019

18.05.2019 předsedkyní ASO se stává Jana Muroňová.

D. Závodná – konjunkce Marse a Urana na významném místě  horoskopu způsobuje impulsivní a neovladatelnou povahu

L. Pernová – Rodové vazby