Dnes jsou nejznámějšími astrologové, kteří vydávají knihy, ze kterých se učíme a chováme k nim velkou úctu. Umí nás zavést do jiných světů a porozumět.

 

Astrolog, spisovatel a překladatel pan Vladimír Sládeček

Vydal asi dvacet knih, ke kterým sbíral materiál v době, kdy pracoval jako lodník Labsko-oderské plavby. V Hamburku se mu podařilo navázat spojení s tamními astrology, se silnou hamburskou astrologickou školou.  Tato škola již rozpracovávala moderní systémy, na západě veřejně dostupné. Těžce propašované materiály byly státní mocí zabaveny a zničeny. Přesto Vladimír Sládeček dokázal fragmenty rozpracovat a stal se tak ostravskou astrologickou legendou. Dnes, přestože je těžce nemocný, stále pracuje, vyhledává a překládá novinky astrologické literatury, které nám posílá, a tak pečuje o to, aby ostravští astrologové patřili k dobře informovaným.

Astrolog, spisovatel a překladatel pan Vladimír Sládeček zemřel 4.6.2010 v Ostravě. Ať je jeho cesta ke světlu přímá a jasná. Za jeho krásné přátelství, práci a nezištnou pomoc mu děkujeme.

 

Astrolog, překladatel a vydavatel pan Josef Oršulík

Navázal kontakty s německou ezoterní skupinou, která mu zasílala astrologické knihy, které obětavě překládal, rozmnožoval a dokázal roznášet mezi zájemce.

Je zakládajícím členem Astrologické společnosti Ostrava a po jejím založení v roce 1991 byl jedním z prvních, kteří začali astrologii v Ostravě vyučovat. Jeho dům v Ostravě-Vítkovicích na Vrázově ulici č. 5 se stal místem setkávání duchovně založených lidí, je vybaven bohatou ezoterní knihovnou a přednáškovou místností. Knihovna nese název spisovatele, teologa, slovenského kněze Jána Maliarika, autora vize o Celozemském Univerzálním státě. Josef Oršulík se stal jeho velkým celoživotním vyznavačem.

Dnes se Josef Oršulík stále podílí na překladech a vydávání knih s astrologickou a duchovní tematikou. Přeložil a vydal knihu Maxe Heindela „Poselství hvězd“, Spisy Jána Maliarika, staroperské učení Mazdaznanu, učení Petra Danova v knize „Učitel“ a mnoho jiných.

Je stále aktivním členem naší astrologické společnosti, podílí se na veřejném dění, překládá a vydává knihy.

 

 

Astroložka MUDr. Milada Smrčková

Lékařka z Valašského Meziříčí. Obětavě jezdila do Ostravy, kde na našich schůzkách měla řadu podnětných přednášek. Především vyložila Sabiánské symboly, které vydala ve své knize „Klíč k astrologické mandale“. Rovněž se podílela na překladech knih Maxe Heindela „Astrodiagnóza-průvodce léčením“, dále na překladech spisů Elmana Bachera „Hlubinná astrologie“, sledovala novinky astrologické literatury, které překládala a poutavě o nich přednášela.

Zemřela 11.4.2010 ve Valašském Meziříčí. Byla nám všem krásnou přítelkyní, moudrou rádkyní a příkladem nádherného člověka. Za její sluneční pobyt mezi námi jí děkujeme.

 

 

Astrolog spisovatel a překladatel pan Ján Kaleta

Autor „Vodnářské astrologie – nového věku“. Je aktivním členem naší společnosti. Vede astrologické kurzy, překládá z angličtiny díla významných ezoteriků. V přednáškách nás seznamuje s novinkami astrologické literatury, které nám tím přibližuje.

Svoji činnost ukončil v roce 2014 tím, že se odstěhoval z našeho kraje.

 

 

Astrolog Ing. Jaroslav Popelka

Byl až do roku 2003 předsedou Astrologické společnosti Ostrava, kde obětavě připravoval program, seznamoval nás s aktuální situací na astrologickém nebi, učil astrologii na praktických rozborech horoskopů zajímavých osobností. Od roku 2003 vede samostatné kurzy Astroteologie, které se konaly pravidelně každou první sobotu v měsíci v Domě techniky v Ostravě - Mar. Horách.

Své knihy nevydal, ale zveřejnil na stránkách www.astrotheologie.wz.cz.

 

Astrolog pan Karel Tichý

Astrolog Karel Tichý vytvořil neuvěřitelně bohatou a vyčerpávající databázi informací, které se vztahují k astrologii. Stačí kliknout na www.astrolot.cz a lze tam najít veškeré potřebné informace, inspirace i obsáhlé studijní materiály. Stránky byly spuštěny 25.8.1999 a od té doby jsou neustále aktualizovány. Slouží také naší astrologické společnosti, kam zasíláme pozvánky a zprávy z naší činnosti.

Tato záslužná a ocenění hodná práce Karla Tichého nám všem velmi pomáhá, hluboce si jí vážíme a děkujeme za ni.

 

... a ostatní ...

Astrologická společnost Ostrava udržovala aktivní spojení také s astrology v Polsku. Astrolog pan Leon Zawadzki byl učitelem našich významných ostravských astroložek paní Dagmar Závodné a v kraji rovněž působící pražské astroložky Jarmily Gričové.

 

Stalo se samozřejmostí udržovat kontakty s jinými astrology v republice, zvát je jako přednášející a navzájem se seznamovat.

Do naší společnosti pravidelně docházeli také astrologové ze Slovenska, Třince, Českého Těšína, Těrlicka, Havířova, Hranic, Opavy a také z jižní Moravy.

Společnost se stala volným sdružením zájemců a pravidelně jsme se scházeli vždy druhou sobotu v měsíci v Domě techniky v Ostravě - Mariánských Horách od 9 do 13 hodin. Astrologická společnost Ostrava je otevřená každému zájemci.

V jubilejním roce 2011, v roce 20. výročí založení Astrologické společnosti Ostrava jsme uspořádali kurzy astrologie pro širokou veřejnost. Za tímto účelem byla založena Ostravská astrologická akademie, která nabídla výuku astrologie v deseti čtyřhodinových lekcích jako službu veřejnosti. Přednášejícími byli lektoři z naší společnosti. Snahou bylo oslovit zájemce o astrologii tak, aby výuka přinesla rozšíření našich řad.

Chceme, aby tato kdysi královská věda určená jen pro vládce a výjimečné situace, mohla v dnešní době napomoci všem hledajícím.

Ať láska a světlo vstoupí trvale do duší lidí.

Jana Muroňová, předsedkyně ASO od roku 2003 do roku 2011.