Přednášející jsou ochotni také přijet po domluvě k vám, pokud máte o naše témata zájem.

Scházíme se vždy třetí sobotu v měsíci v Jazykové škole-Slůně, Hollarova 1124/14 702 00Moravská Ostrava od 9 do 13 hodin.

V roce 2020 proběhly přednášky na téma:

Přednáška ze dne 15.2.2020 Astrologická společnost

Odraz jednotlivých planet v lidském těle

Jana Muroňová – stručný výtah

Zamyšlení nad změnami, které v současnosti prožíváme
a jejich vliv na naše zdraví
– zvyšující se vibrace planety Země, přírodní anomálie, společenské změny, mění se nám naše těla.

Drunvalo Melchizedek - Prastaré tajemství květu života je aktuální pro dnešní dobu.

Co je smyslem našeho života?

Jednak napojení energetického systému člověka na planetární systém, to je vnímat odraz jednotlivých planet v lidském těle, co nám přináší, o čem vypovídají, a jednak znovu napojení na přírodu, na její informační pole, na zdraví, kterým nás obdarovává.

Je nutné odstranit defekty s tím spojené. Jaké jsou techniky uvolňování. Informační pole – hlavu a chodidla máme ve svém těle energeticky propojit.  

Energetický systém člověka byl předmětem studia lékařů starých civilizací. Všechny mytologie, pokud je studujeme z pohledu vnitřního duchovního vývoje jednotlivce, nám začínají dávat smysl a jsou nadčasové.

Pět obratlů bederních – nejníže položený vibrační systém. Je ovládán rodovými programy zodpovědnými za naše sebevědomí, za uznávané hodnoty, touhu po poznávání a seberealizaci. Jsou to programy znečištěné bolestmi a utrpením předků, což nás ovlivňuje. Je třeba tyto informace vyčistit.

Dále v pánvi je umístěna naše pudová oblast – rozmnožování, svádění a komunikace. Je tam oblast strachu, která nás křiví.

Nízké vibrace pánevní a bederní oblasti způsobují duchovní deformace. Jsou zesilovány skrze masmédia, školu, zdravotní systém, církve – mají vždy pravdu. Nastává psychosomatické bloudění, není vystavěna vlastní páteř. To potlačuje tvořivost, nesprávné vyhodnocení situací, slepou poslušnost, falešnou duchovnost. To přináší strach, nedůvěru, jednoduchá řešení. Životní výzvy jsou jednoduché.

Dvanáct hrudních obratlů – vibrace se zvyšují směrem ke klíční kosti.

Staví naši individualitu. Jsme konfrontováni v oblasti rozkoše, vlastnictví a moci.

Stavíme si kromě přijímání života vnějšího, také život vnitřní, to je napojení na náš vyšší energetický systém, odkud dostáváme informace potřebné pro náš vývoj.

Na této úrovni se setkáváme s tématy mystické svatby, temné noci duše, s duší hladovou. Která cesta nás vyvede z bludu? Vliv na zdraví.

Vlastnosti, které jsou nutné pro správu majetku. Bohatí – silní a proto vládnoucí, chudí – nemajetní a proto ovládání. Antagonismus vyvolává napětí a třídní boj.

Oblast vlastnictví řídí náš trávicí systém. Projevuje se vliv planet Měsíce, Merkuru, Venuše, Marsu, Jupitera, Saturnu. Které oblasti v těle ovládají a jak působí?

Téma chtivosti po moci, manipulace, agresivita, soutěživost, obdiv, sláva. Řeší se komplex méněcennosti, fanatismus, silová řešení.

Na vnitřní úrovni se stáváme vládcem nad sebou samým, umíme ovládnout emoce, zklidnit mysl, otevřít srdce. Tyto schopnosti nás dělají silnými a mocnými. Jsme hledači a vyznavači svobody, pravdy a lásky.

Krční obratle jsou připraveny provést nás cestou budoucího vývoje lidstva.

Ženská intuice je napojena na Akášu, ze které můžeme číst informace.

Šišinka mozková je napojená na Vyšší Já, intuici – hovoří s námi.

Potřebujeme provázanost jako lidská rasa, každá rasa má jiné dispozice.

 Nyní naše Sluneční soustava vystupuje z mraku a vstupujeme do speciálních oblastí. Dostáváme zde jakýsi speciální druh radiace, který je pro nás nový a ovlivňuje magnetické pole. 

První naše emoce je reakce strachu z nového.

Radiace ovlivňuje naše sluneční pole a mění DNA. To je, že přenáší kvantové aspekty heliosféry do lidského těla prostřednictvím kolektivní DNA. Je nutné naučit se nebát, strach oslabuje. Zažíváme přesun do vyššího stavu vědomí a informovanosti.

Nové vynálezy, nové technologie, zdravé jídlo, pitná voda ….
                                                                                 

V roce 2019 proběhly přednášky na téma:

18.05.2019:

  • Dagmar Závodná – konjunkce Marse a Urana na významném místě v horoskopu způsobuje impulsivní a neovladatelnou povahu.
  • Libuše Pernová – Rodové vazby


21.9.2019:

  • Jana Muroňová - Lunární astrologie a závislost na digitálních technologiích
  • Úvodem byl prezentován rozdíl mezi solární a lunární prognostikou na horoskopu podzimní rovnodennosti. Přednáška pak pokračovala praktickými ukázkami, jak Měsíc ovlivňuje psychiku lidí od nejútlejšího věku do dospělosti, jak a u koho se projevuje závislost na sdílení, hrách, hazardu a ostatních projevech závislosti.


19.10.2019:

  • Rozbor horoskopu Jána Maliarika
  • Předpovědní horoskop pro ČR 28.10.1918

16.11.2019:

  • Josef Oršulík - Astrologie je náboženství budoucnosti

14.12.2019:

  • Libuše Pernová - Prognostika na rok 2020

Přednáška Libuše Pernové

V tomto roce jsme se naposledy sešli na pravidelném setkání astrologické skupiny.  Astroložka Libuše Pernová rozebrala prognostiku na rok 2020 z pohledu astrologie i numerologie.

Rozebrala horoskop vzniku ČSR v 28. 10 1918 v návaznosti na konstelace v roce 2020 – které můžou ovlivnit dění v ČR, dopolední i večerní verzi, tak i horoskop separační republiky ČR, která vznikla rozvodem Čechů a Slováku k 1.1.1993.

V soláru ČR z 1993 - pro rok 2020 je stěžní skutečnost, že Lunární uzly se exaktně posadily na osu MC – IC,  Rak – Kozoroh, přičemž zdůraznily silně obsazeného Kozoroha se steliem Slunce, Jupitera a Merkura v IC a dál Saturna a Plutona. Luna – lid je v Rybách v konj. Neptuna v krásné vazbě přízně na silně obsazeného Kozoroha. Uran z Býka z 8 domu – financí státu je v příznivém trigonu na Jupiter a Merkur v domě lidu  a našich kořenech( IC). Stát drakonicky nepůjde proti vlastnímu obyvatelstvu a v důležitých dohodách vykličkuje z direktivních či sebe likvidačních nařízení EU. Byť to dnes vypadá docela beznadějně – nakonec zaštítí kořeny a tradice, na kterých náš lid  generačně vyrůstal. Mars ze Štíra ve 2 domě – financí obyvatel obecně – je dostatečně silný a odolný připravovaným daňovým reformám i spuštění závěrečné verze EET, kterým stát zatíží střední a drobné podnikatele. Zdá se, že drobní živnostníci si najdou cestu, jak se udržet a nenechat zlikvidovat ( status pevného a odolného Marta ze Štíra – ve volném trinu na Lunu – lid, a Dračí Hlavu Rak v MC – požehnání z Brány nebes – pevnost Saturna – viz astrologická Mandala ). Venuše z Vodnáře je velmi podnikavá a schopna najít řešení i pod enormním tlakem a v ostře kalamitních situacích.

Rok 2020 vychází pro naši republiku příznivě, byť bude náročný na politické zemětřesení a další zdražování s finančním zatížením obyvatelstva.

Dojde ale asi k oslabení české koruny, euro přesto nebude přijato.

Konečně dojde i k zajišťování strategických surovin státem – to je ochrany půdy a větší potravinové soběstačnosti, vlastnictví vody na našem území  ( Uran Býk v 8 ve vazbě na silně obsazeného Kozoroha v IC). Vstupem Saturna do Vodnáře na 2,5 roku v březnu 2020 – se docílí pádných změn jak v dohledu státu nad strategickým vlastnictvím půdy a vody – tak i ke radikálnějším změnám  v politické bažině – která je už neúnosná. Vliv na dění změn ve státě nebudou mít finálně ale studenti - ale střední a starší generace.

Vstupem Slunce do Berana, kdy začíná astrologův rok, 20.3.2020 o 5 hodině ranní - bude posílen vliv Saturna z koncového 30. st. Kozoroha nakročeného poté rychle už do Vodnáře a z 12 domu – v motivačním sextilu na Slunce v domě 1. Zdá se, že Saturn z Vodnáře bude republice přínosem a poslem dobrých zpráv.

Na závěr se rozproudila podnětná diskuse k tématu.

Na vánočním posezení nad astrologií se nás sešlo 12 příznivců.

V krásné a hřejivé atmosféře jse si popřáli hodně štěstí a pohody do svátků Vánočních a optimistické vykročení do Nového Roku 2020.