Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

S těmito knihami se pojí kuriózní příběh, který započíná okamžikem, kdy jsem v astrologické diskuzi sdílel nabídku jednoho pražského antikvariátu, jež nabízel Roučkův Písemný kurs astrologický, načež o publikace projevila zájem paní astroložka dr. Jarmila Gričová, ale knihy byly prodané. Velmi mě to mrzelo, protože její zájem byl vážný, a radost z publikací tak nebyla naplněna. Rozhodil jsem tudíž sítě, a doufal jsem, že se někde písemný kurs objeví. Objevil.

Dnes víme, že Vojtěch Roučka se narodil 19. dubna 1893, a že svůj Písemný kurs astrologický začal tvořit v roce 1935 v Rosicích u Chrasti. Astrologové považují jeho Písemný kurs astrologický za to nejlepší, co první republika vytvořila. Na internetu koluje verze, jíž svého času vlastnil pražský astrolog Pavel Turnovský, a ze které jsem se i já učil některým, například sférickým věcem, které jsou jednoduché v okamžiku, kdy je pochopíte, ale ta cesta, jíž musíte urazit, je velká. Takto propracovaný matematický aparát se může pouze srovnávat s Minaříkovou Prognostickou astrologií. Kurs jako takový čítá několik set stran, a svým rozsahem a šíří probíraných materiálů nesnese přímé srovnání s jinými astrologickými "kuchařkami" té doby, přestože byly pro vývoj astrologie v tehdejším Československu zásadní, a spolu s Roučkou tvořily páteř astrologie pro období po roce 1948 až do převratu - a samozřejmě i v dnešní době se mnozí z nás vracejí k těmto prvorepublikovým knihám. Jmenujme alespoň vedle Keferovy Praktické astrologie, Weinfurterovu Astrologii všeobecnou a Astrologii specielní z roku 1931, či Vědeckou astrologii z roku 1934 od profesora Mirka Boleslavského

Ve své knihovně mám pouze jedinou knihu od Vojty Roučky, jsou to Tabulky domů, zeměpisné polohy měst v protektorátě i v cizině a přehled pásmových časů z roku 1940, jíž vydal v Rosicích u Chrasti u V. Augusty v Litomyšli jako I. svazek Kosmobiologické knižnice.

Původně se mělo jednat o 4 svazky z této řady, jak nám říká. II. svazek měl být zasvěcen Technice výpočtů, III. svazek Výkladu základního horoskopu a IV. svazek Horoskopům pomocným. Tyto svazky měly tvořit rozsáhlou učebnici astrologie, jejíž prvé vydání "je dobře známo účastníkům autorových písemných Astrologických kursů.

Zda skutečně Roučka realizoval další díly z této série, mi známo není. Jak vysvítá, měl v září 1940 velký zájem na tom, aby něco takového vzniklo. Situace po známém Hessově letu do Anglie však znamenala konec jakýmkoliv takovýmto snahám. Zvláštní souhrou okolností tento ne příliš známý svazeček skončil v mé knihovně. Možná je poslední. 

Roučka svůj kurs pojal jako práci, která podle něj citelně v tehdejším Československu chyběla. Byl si také vědomý svého vlastního příkladu, kdy se musel těžce prokousávat, aby pronikl do tajů astrologie. Píše o nedostatku českých příruček, zároveň svůj kurs považoval za naprosto nutný k osvojení si základních znalostí. Přiznává, že něco takového činí jako pionýr. Šlo mu zejména o propagaci astrologie. Posteskl si však nad nepatrným nákladem, což bylo dozajista podmíněno finančními možnostmi, a z čehož pochopitelně vyplývá, že původních prací nebylo mnoho a ještě méně se jich dochovalo do dnešních dní. Zachoval nám i svůj horoskop zrození.

Původních kopií Písemného kursu astrologického neexistuje příliš mnoho, naproti tomu existují ať už dobové, či novější fotokopie, které byly životně důležité pro začínající astrology, kteří to mysleli s astrologií přeci jenom vážně. Exemplář Písemného kursu, který vám nyní v krátkosti představím, sestává ze čtyř samostatných knih v černých celoplátěných vazbách s názvem a pořadím dílu na hřbetech. Všechny knihy jsou ozdobeny stříkanými předsádkami. 

Každá z knih nese svůj titul:

Tato série je zajímavá tím, že obsahuje tzv. IIII. díl, který sestává z těchto kapitol:

Celý korpus je složený na 626 stranách! Právem tudíž tuto sérii mnozí považují za klenot československé astrologie. Po seznámení s tím, jak sestavit horoskop a jak pracovat s tabulkami, vzorci a logaritmy, přichází mnoho set stran o výkladu, rektifikacích, primárních direkcích. Roučka se skutečně snažil vytvořit všeobsažné dílko, které by vyplňovalo mezeru, kterou vnímal jako rozhodující pro to, aby se pustil do svého velkého projektu. Projekt měl být obohacen, jak čteme v jeho I. svazku Kosmobiologické knižnice o další oblasti, a i když víme, že historie si nehraje na "kdyby", pokud by se mu toto podařilo, zřejmě by vytvořil největší astrologické dílo. Do dnešních dní nebyl nikdy jeho kurs vydán tiskem, a tak se pouze někteří mohou těšit alespoň z jeho kopie. Kopie, kterou jsem sehnal, je naprosto intaktní, na kvalitnějším papíře. Stáří této kopie odhaduji kolem třiceti a více let (přelom 80. a 90. let). Možná vznikla v dobách socialismu. To asi není ani tak podstatné, důležité je, že někdo si tu práci dal, někdo musel knihaři zaplatit a minimálně pro jednoho člověka tato série učinila mnoho. 

Věřím, že tyto čtyři svazky budou dělat radost jak paní Gričové, tak ostatním, ke kterým doputují. Jsem rád, že jsem si mohl prolistovat všechny svazky a vzpomenout tak na své vlastní začátky s Roučkou, tabulkami domů a efemeridami. V té době jsem rozhodně netušil, že jednou budu mít v rukou takovou kopii. Je to krásná práce a jedinečný otisk naší produkce, na níž můžeme být i po mnoha desetiletích právem hrdí. Přátelé, věnujme pozornost našim zakladatelům a mysleme na jejich odkaz.