Vážení přátelé a příznivci Astrologie Ostrava www.Astrologie-Ostrava.cz

Ráda bych využila současného přerušení vládou nařízeného nouzového stavu a nabídla setkání astrologů a příznivců astrologie v Ostravě a okolí.

Ostrava má hlubokou spirituální minulost, která byla legalizována v období krátce před 1. světovou válkou založením Spiritistického spolku v Ostravě Radvanicích a dále pokračovala. Výstup z ilegality nastal po roce 1991, kdy byla oficiálně založena Astrologická společnost Ostrava. Činnost naší společnosti je dokumentována na www.astrologie-ostrava.cz Poslední naše setkání se uskutečnilo v březnu 2020.

Přestože byla snaha najít skulinu v pokračování naší činnosti, záměr se nezdařil. Proto jsme se rozhodli učinit některé změny, které nyní nabízíme.

1/ změna místa setkávání – společnost již několikrát změnila místo k setkávání a nyní opět. Setkáme se na Zámečku v Ostravě Porubě, kde nám nabízí místnost, restauraci s občerstvením, místo k přátelskému posezení. Dostupnost je dobrá, jak z ÚANu, tak z vlakového nádraží Ostrava Svinov. Zámeček se nachází u autobusové zastávky č. 37 a 40, Nábřeží SPB.   

2/ termín setkání je domluven na 30.5.2021 od 9 do 13 hodin. Je to neděle, sobotní termíny jsou obsazeny pro svatby.

3/ program setkání

a/ záměrem je pozvat co nejširší okruh zájemců o astrologii, numerologii a další. Seznámit se, co kdo dělá a co může nabídnout, co kdo očekává. Tady prosím o šíření této nabídky co největšímu okruhu zájemců.

b/ nastínit výhled do příštího období, co lze očekávat a jak se připravit. Prosím o vaši aktivitu, jak to kdo vidíte a cítíte. Všeobecná diskuse.

4/ máme k dispozici dataprojektor. Vzhledem ke zvýšenému nájmu potřebujeme zvýšit vstupné na 150 Kč za dopoledne.

Věřím, že najdeme u většiny z vás pochopení a odezvu a přijmete v co největším množství naše pozvání a sejdeme se na Zámečku v Ostravě Porubě 30.5.2021 v 9 hodin. Za to děkuji.

Prosím o rozeslání co největšímu počtu zájemců. Prosím zašlete mi info, jestli přijdete, jde o zajištění zázemí.

Se srdečným pozdravem za astrologickou společnost v Ostravě

Jana Muroňová, předsedkyně. V Ostravě 2.5.2021