Autor: Jana Muroňová www.janamuronova.mysteria.cz

Literatura: Barbara Hand Clow: „Chiron náš vnitřní léčitel“ nakl. Eugenika 2003

Chiron jako léčitel „skrze svoji bolest léčím jiné“

Chiron jako planetka byl objeven 1. 11. 1977 astronomem Charlie Kowalem. Oběžná dráha Chironu je mezi Saturnem a Uranem a trvá 50let.

Řecké báje nám sdělují, že Chiron – Saturnův syn byl kentaur. Měl nohy a tělo koně, hlava a paže byly lidské. Kentauři byli nesmrtelnými bojovníky. V jedné bitvě byl Chiron zraněn otráveným šípem, vystřeleným řeckým hrdinou Herakleitem. Zranění bylo velmi bolestivé a Chiron se uchýlil do jeskyně, kde se pokoušel své zranění vyléčit. To se mu nedařilo, ale stal se významným léčitelem jiných - „skrze svoji bolest léčím jiné“. Byl velmi moudrý, vzdělaný v hudbě, byl učitelem významných řeckých hrdinů. 

Při každém objevení nové planety, astrologie zkoumá, co přináší lidstvu. V roce 1781 byl objeven Uran a přinesl změnu společenského uspořádání. Vznikají nové vynálezy, továrny, města. Feudální systém je nahrazen kapitalismem. V roce 1846 byl objeven Neptun a začíná se rozvíjet sociální systém. Důchody, sociální podpora v nemoci, vznik nemocnic, jsou zakládány spořitelny, rozvíjí se školství. V roce 1930 bylo objeveno Pluto, přináší rozbití atomu, fašismus.

A co přináší objev Chironu v roce 1977? Ohlašuje novou dobu. Hnutí New Age přináší nový pohled na mystiku. Dochází k oživení starodávných kultur, starodávných mystických technik. Rozšiřuje se astrologie, tarot, léčitelství, okultismus, reiki, I-ting a další techniky. Zkoumání Vesmíru, planetární lety do kosmu. Důležitá je ekologie, návrat k přírodní léčbě, rozvíjí se počítačová technika, kybernetika, nové technologie.

Oběžná dráha Chirona mezi Saturnem a Uranem tvoří jakýsi pomyslný most. Dnešní doba toto propojení velmi umocňuje. Všichni to cítíme. Saturn v Kozorohu je symbolem starého pořádku, trvá na zákonech, nemá rád změny, vše vrací zpět. To ale neplatí pro Saturna ve Vodnáři. Vodnář je nositelem změny a Saturn dokáže tyto změny uskutečnit ve hmotě. To znamená, že umí nové techniky realizovat. Opakem Saturnu je Uran. Podporuje všechno nové, podporuje změnu. Přináší jemnou inspiraci, nápady. Stačí se podívat okolo sebe, všude vidíme proměny, které starý svět neznal. Neumí je ale jako vzdušné znamení realizovat. Proto potřebuje Saturnovu pomoc. Chiron tvoří mezi těmito dvěma planetami most, propojuje je.  

Co to pro nás znamená, co všichni pociťujeme jako jednotlivci?

Přichází změna a ta po nás žádá propojení jemných, inspirujících energií Urana a jejich vnesení do reálného světa. Doba nás vede k probuzení duchovních, božských zákonů, ale každý sám v sobě. Žádá se vnesení těchto zákonů do života. Z vnitřního světa každého z nás, jako svobodné individuality, do vnějšího světa, do celé společnosti. A co jsou tyto božské zákony? Je to dobro, čestnost, upřímnost, trpělivost, soucítění, odpuštění, systematičnost, pracovitost, umění pomoci. Známe je pod slovem láska ke všemu a všem. Důležitá je příroda, zdraví a tvoření. To nám dává radost.

Chiron v důsledku svého zranění prožívá velkou bolest. Je nesmrtelný. Vzdá se ale své nesmrtelnosti ve prospěch Prométea, který přinesl lidem na zem oheň. Oheň jako symbol duchovní zralosti, tvoření, lásky. Každý máme ve svém horoskopu zrození místo, kde stojí Chiron. Toto místo nám působí bolest, a to až do doby, než rozpoznáme svůj úkol, který máme každý z nás a každý jinak naplnit. To znamená otevřít své nitro božským zákonům, poslouchat svého Urana, to je inspiraci, také své božské či andělské vedení, které k nám promlouvá a uvést svůj úkol do hmotného světa. K tomu nám pomáhá náš Saturn. Říká se tomu duchovní vzestup, nebo také chirotický bod, což je okamžik, místo a stupeň uvědomění. Lidová mluva zná „aha efekt“. To je úkolem dnešní doby.

 

Postavení Chirona v horoskopu zrození pro všechna znamení

Padesátiletý cyklus Chirona neprochází pravidelně všemi znameními, ale v některých se zdrží mnohem déle nežli v jiných. Podle data narození si můžeme každý najít to své znamení a jaký úkol na nás klade. Tím jsme také zkoušeni.

 

 

Chiron v Beranu

Ročník narození

1.4.1968 – 18.10.1968, 31.1.1969 – 28.5.1976, 14.10.1976 – 28.3.1977, 18.4.2018 – 26.9.2018, 19.2.2019 – 20.6.2026

Chiron v Beranu nás vede ke hledání své identity. Kdo jsem, proč jsem tady, co ode mne všichni chtějí? Odpověď přichází až ve druhé polovině života, kdy ve 42 letech prožíváme opozici s Uranem. Lidé s Chironem v Beranu jsou odvážní průkopníci, bourají staré a hledají nové. Podporují mysticismus a odvahu. Pokud neplanou tímto ohněm, jsou frustrovaní, nespokojení sami se sebou, nejsou ve svém středu. Zaměření na své vnitřní Já přináší uzdravení. Důležité jsou osobní zkušenosti. Chiron v Beranu podporuje mužské, aktivní energie, učí o sebe, o své názory a vize konstruktivně bojovat, protože nic nedostane zadarmo. Osobnost může kolísat až do krajností a stávat se příčinou rozkolísání osobnosti, říkáme tomu ego. Důležité je proto jeho spojení s Venuší, ženskou, zklidňující a pasívní energií, která vytváří harmonii a přináší do vztahů nové změny, novou rovnováhu. Pozornost se může zaměřovat do starobylých kultur.

Chiron v Býku

Ročník narození

29.5.1976 – 13.10.1976, 29.3.1977 – 19.6.1983, 30.11.1983 – 11.4.1984, 21.6.2026 - 

Chiron v tomto znamení hledá hodnoty v materiálním světě. Potřebuje prožít touhu po materiálním zajištění, po vlastnictví, po hromadění. Tato zkušenost vede ke spirituální změně. Jedinec dochází ke zkušenosti, že materiálno je pomíjivé, zažívá bolestné zkušenosti, třeba o svůj majetek přijde, ho učí rozlišovat, co je trvalé a co je pomíjivé. Každý si vytváří svůj žebříček hodnot. Cení se morální systém, jednoduchost a víra. Schopnost aktivního tvoření ve znamení Býka může být menší. Jedinec se spíš obrací k minulosti, rád opakuje stejné vzorce, ulpívá. Materiální zajištění, smyslová příjemnost, má být vyvážená duchovními hodnotami. Základním úkolem je vytvářet a uchovávat obojí hodnoty.

Chiron v Blížencích

Ročník narození

20.6.1983 – 29.11.1983, 12.4.1984 – 21.6.1988

Vyvolává krizi a nerovnováhu v nervovém životě. Nejvíce na ně doléhají problémy atomové energie, nacismus, fašismus, které potřebují mentálně zpracovat. Potřebují znát jasné souvislosti a zřejmý význam. Hledají rovnováhu. Potřebují se naučit o problémech komunikovat, nebýt těžkopádní, umět přijímat změny, být ve středu dění. Poznávají svět skrze jiné lidi. Zvědavost, rychlé nacházení nových řešení, překonávání překážek, to je pro ně způsob, jak ovlivňovat realitu. Víra ve světlou budoucnost, otevřenost, neustálá změna přátel, potřeba hledání. Toto uvědomění promění život. Potřebují se naučit vnášet nové energie do praktického života.

Chiron v Raku 

Ročník narození

29.5.1938 – 30.9.1940, 1.1.1940 – 17.6.1941, 22.6.1988 – 21.7.1991

Má velkou potřebu cítit se bezpečně, má velkou potřebu hledání své osobní ochrany, hledání svých kulturních kořenů. Tato potřeba způsobuje jejich zaměření na ochranu planety, na ekologii. Jejich cítění je velmi silné, hluboké a umožňuje duchovní rozvoj. Silná potřeba hledat bezpečí je spojuje s rodinou, rodem a blízkými. Mají velkou chuť pomáhat jiným, což jim umožňuje poznávat sama sebe, přináší sebezdokonalování. Chtějí se odpoutat od své minulosti, vyléčit bolestné zátěže a stát se tvořivými.     

Chiron ve Lvu

Ročník narození

1.10.1940 – 31.12.1940, 18.6.1941 – 27.7.1943, 22.7.1991 – 4.9.1993

Lev má organizační schopnosti a umí spojovat lidi. Je tvořivý a tvořivost je jeho způsob, jak řešit problémy. Nepřítelem Lva je vysoké ego, domýšlivost, pýcha, což vytváří bolestné situace. K tomu, jak uvést nápady a inspirace do reálného života potřebuje mít jasnou představu, radost z konání a ovládnutí vůle. Lvi intuitivně vědí, co je dobré a co vede k jejich rozvoji. Motivaci hledají ve svém nitru. Chiron zde posiluje vyvinutí vyšší vůle, to je schopnosti spojit se svým vyšším Já. To je také cesta, jak se zbavit ega a jak se stát dobrým vůdcem, učitelem, jak umět využít své tvůrčí schopnosti a zkušenosti k vedení ostatních.      

Chiron v Panně

Ročník narození

28.7.1943 – 18.11.1944, 25.3.1945 – 22.7.1945, 5.9.1993 – 8.9.1995

Panna je znamením, ve kterém je Chiron v povýšení. Tito lidé jsou zdrojem informací. Jsou jemní a přesní. Nízké energie způsobují workoholismus, touhu ovládat, mít majetek. Tyto nízké energie vytváří pak stresující a frustrující situace. Lidé s Chironem v Panně se rádi baví. Umí být vnímaví a oddaní. Učí se, že jediným řešením je povznesení se nad vlastní choutky. Učí se zdrženlivosti a odříkání, učí se, že k naplnění vede pouze důslednost a povinnost. Probouzí se tím vyšší energie, probouzí se schopnost a umění přenést nový směr do hmoty. Vyšší energie dávají dobrou intuici. Ve výsledku se z lidí s Chironem v Panně stávají léčiví bojovníci.

 Chiron ve Váhách

Ročník narození

19.11.1944 – 24.3.1945, 23.7.1945 – 10.11.1946, 9.9.1995 – 29.12.1996, 6.4.1997 – 3.9.1997

Chiron ve Vahách je o vztazích k ostatním. Nutí člověka hledat rovnováhu sama sebe k okolí. Okolí vnímá jako zrcadlo a snaží se uvést chaos do řádu, učí se sjednocovat protiklady. Na nižším vývojovém stupni hledá stále nové zkušenosti a nemusí to být vždy v manželství. Kontakty, pokud nejsou upřímné mohou být prázdné a zbavené hloubky. Jsou odrazem vlastní nedokonalosti. Někdy nám okolí odráží stále stejný obrázek, což ukazuje na příliš narcistický a falešný postoj. Na vyšší vývojové úrovni dobře chápe sama sebe k čemuž osoba došla skrze reakce svého okolí. Poznání sama sebe je velmi významné a není dnes dostatečně ceněno. Důležitá je schopnost spolupráce, samostatnost, otevřenost, pravdivý pohled do vlastní duše. Úkolem těchto lidí je sdělovat ostatním, co je správné a spravedlivé. Mají pro to velmi silný cit. Jsou dobří právníci, mají umělecké vlohy. 

Chiron ve Štíru 

Ročník narození

11.11.1946 – 28.11.1948, 4.9.1997 – 7.1.1999, 2.6.1999 – 22.9.1999

Dává transformační a vývojovou energii. Symbolizuje jak výšiny, tak hlubiny vývoje, možnost úpadku a neštěstí. Neustále se obnovují příležitosti, různé zkoušky, je třeba nést zodpovědnost za řízení vlastního života. Velmi intenzívně cítí staré kultury, vynořují se staré vzpomínky. Na nižší vývojové úrovni se energie projevuje extravagancí nebo využíváním jiných. Na vyšší vývojové úrovni mají velkou vnitřní sílu. Musí projít hlubokou krizí, aby uměli tuto sílu rozpoznávat, aby poznali, jestli se vyvíjí nebo stojí na místě. Sávají se dobrými učiteli.  

Chiron ve Střelci

Ročník narození

29.11.1948 – 9.2.1951, 19.6.1951 – 4.11.1951, 8.1.1999 – 1.6.1999, 22.9.1999 – 11.12.2001

Je cestou za produchovněním, za integrací vyššího Já do vědomí. Tito lidé jsou přirozeně mystičtí a umí propojit zemské a vesmírné energie. Jeho vůle a energie musí však být nasměrována k nejvyššímu ideálu. Chiron ve Střelci potřebuje pracovat na vlastní etice a vlastní morální struktuře. Zrozenci se potřebují vzdělávat, získávat moudrost, což tvoří základ jejich rozvoje. Důležité je důkladné pozorování, překonávání fantasie, různých přeludů a pochopit, že svět je místo, ve kterém je třeba zaujmout pragmatický a racionální způsob konání. Potřebují rozvíjet inspiraci, intuici a metafyziku, která tkví v hloubi jejich duše.  Je třeba rovněž najít své místo ve světě. Chiron ve Střelci rovněž učí otevřenosti vůči stále kladeným novým výzvám. Reprezentuje hledání nejsprávnějšího řešení, což vede k sebeurčení a k plnému uvědomění. 

Chiron v Kozorohu

Ročník narození

10.2.1951 – 18.6.1951, 5.11.1951 – 28.1.1955, 11.12.2001 – 21.2.2005, 2.8.2005 – 5.12.2006 

Snaha o úspěch v životě má být v rovnováze s pohodlím. Cestu rozvoje vnímají zrozenci v Kozorohu především skrze sebekázeň, obezřetnost, plánování. Toho lze dosáhnout jen díky systému a disciplíně. Touží po kariéře, a to se jim obvykle povede. Věnují velké úsilí seriózní   a kvalitní práci. Jejich úkolem však je cítit a komunikovat také s jinými lidmi, a to se jim nejlépe daří, když se soustředí na drobné životní radosti. Od přírody jsou vážní a zasmušilí, proto je pro ně důležité naučit se radovat a bavit.  

Chiron ve Vodnáři

Ročník narození

29.1.1955 – 26.3.1960, 22.2.2005 – 1.8.2005, 6.12.2005 – 20.4.2010, 21.6.2010 – 8.2.2011

Vodnář si žádá uzemnění a vyvážení existence na Zemi. Lidé s Chironem ve Vodnáři jsou energičtí, neukotvení, idealističtí, žijí s hlavou v oblacích. Musí se naučit stát se realisty a pevně zakotvit na Zemi. Potřebují trvalou svobodu a nezávislost. Otevírají jiným osobám nové cesty a ukazují na možnosti odlišné od současných. Tím se dostávají do konfrontace s dosavadními systémy, které tvrdě a nekompromisně potlačují svobodu jednání. Svou otevřenou povahou přinášejí jak do svého života, tak do života svých nejbližších nové systémy hodnot a originální postřehy. Umí velmi dobře rezonovat s galaktickými vibracemi. 

Chiron v Rybách 

Ročník narození

27.3.1960 – 31.8.1960, 21.1.1961 – 31.3.1968, 19.10.1968 – 30.1.1969, 21.4.2010 – 20.6.2010, 9.2.2011 – 17.4.2018, 27.9.2018 – 18.2.2019

Lidé s Chironem v Rybách vidí a cítí věci jinak než ostatní. Je pro ně těžké něco úplně pochopit. V jádru osobnosti má být ukotvena láska k bližnímu. Mnoho okolností, které se vyskytnou v jejich životě se může jevit jako poslání, které mají v životě naplnit. Mnozí z nich se stávají léčiteli Lidé s Chironem v Rybách žijí pod vibrací Neptuna, který je odvádí z reality. Na nízké úrovni propadají alkoholu a drogám. Tyto vibrace cítí jako lepkavá vlákna, která je obklopí a vysávají jejich energii, dokud ji nepromění na vyšší vědomí. Potřebují poznat svoji moc a rozpoznat odkud pochází. Potřebují poznat svého Pluta, který vede transformaci. Mají se stát našimi učiteli, jak zmaterializovat nejvyšší božské vibrace.